Gymnasieskola ISO-certifierad

Företagargymnasiet i Ulricehamn är den första skolan som certifieras enligt ISO 9001:2000.
– Vi arbetar på samma sätt som tidigare, men har blivit bättre på att dokumentera våra rutiner, berättar Ulla Zander, ekonomilärare på företagargymnasiet.

Företagargymnasiet startade 1998 och arbetet med ISO-certifieringen har fortgått sedan 1999. Kvalitetsarbetet har främst gått ut på att dokumentera de rutiner som finns på skolan.

– Dokumentationen underlättar och förtydligar hur vi egentligen gör. Den sätter den annars outtalade arbetsgången på pränt vilket underlättar exempelvis när det kommer nya lärare, förklarar Ulla Zander.

Efter certifieringen finns nedskrivna rutiner för det mesta. Hur man arbetar i klassrummet, hur det går till att ordna en studiedag, hur man hjälper elever med svaga studieresultat.

– Funderar jag över något är det bara att plocka fram en pärm, förklarar Ulla Zander.

Att all information finns tillgänglig tycker hon underlättar skolans kvalitetsarbete. Det är lättare att göra funktionsdugliga utvärderingsprocesser och att hitta och eliminera problem. Att kontinuerligt utvärdera arbetet gör att verksamheten hela tiden förbättras.

ISO i skolan

En av de som hjälpt Tingsholmsgymnasiet med ISO-arbetet är Ingrid Isaksson kvalitetsrevisor på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Hon är engagerad i skolans arbete som kommunalpolitiker och har också haft barn som gått på skolan.

– Som förälder får man ofta reda på utbildningars mål, men aldrig hur det egentligen gick med att uppfylla dem och här kan ISO underlätta arbetet, säger Ingrid Isaksson. Hon tycker absolut att ISO-certifiering hör hemma i en skola och ser också en stor vinst i att de strukturerade uppföljningsresultaten gör att den politiska ledningen får tillgång till fakta inför sina beslut. ISO-arbetet ger en systematik i verksamheten och bidrar till ett aktivt förbättringsarbete. Alla organisationer, även skolor har nytta av rutiner och uppföljning.

Ulla Zander håller med.

– En bättre målstyrning konkretiserar och minskar organisationens sårbarhet. Vi uppfinner inte hjulet fler gånger än vad som behövs.

Att anpassa skolan till ett certifieringssystem som i vanliga fall appliceras på företag har gått bra. Systemet har helt enkelt gjorts om efter skolans rutiner.

– Det svåra var att från början förstå hur certifieringssystemet fungerade, men i det fick vi undervisning, berättar Ulla Zander.

Johanna Gustafsson går sista året på företagargymnasiet. Hon är mycket nöjd med utbildningen och tycker att det är roligt att gå på den första utbildningen i Sverige som är kvalitetscertifierad enligt internationell standard.

– Det är få som vet att man faktiskt kan certifiera en gymnasieskola och att få gå en så bra utbildning ger mersmak, säger Johanna som tänker fortsätta inom företagarvärlden i framtiden.

På Tingsholmsgymnasiet fortsätter utvecklingsarbetet. Även andra program på skolan ska ISO-certifieras enligt den nuvarande kvalitetssäkringen som gäller tio karaktärsämnen inom områden som företagsekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap. Handels- och administrationsprogrammet och hälsogymnasiet certifieras i slutet av vårterminen och nästa mål är att börja jobba med arbetsmiljöcertifiering.

– Arbetet fortlöper, nu när vi väl har börjat kommer vi aldrig bli färdiga säger Ulla Zander.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.