Handbok för BRC

Är livsmedessäkerhet en fråga på ditt bord? Då kan denna bok hjälpa dig att hitta rätt i den nya versionen av BRC.

Från och med 1 januari gäller en ny version av standarden BRC. För att underlätta tolkning och tillämpning av kraven ger Bergström & Hellqvist ut en ny av handboken Förstå och tillämpa BRC-standarden utifrån BRC Global Standard for Food Safety version 6. Handboken kan användas av personer som arbetar med kvalitet, livsmedelssäkerhet, inköp, ledning och revisioner och som behöver ett komplement till BRC-stanadarden.

Handboken innehåller en snabbguide samt kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kravelement i en livsmedelsindustri. Här finns även en genomgång av de övergripande förändringarna i BRC-standarden, version 6 jämfört med version 5 av standarden.

Handboken är skriven av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.