Här är landets högsta och lägsta sjuktal

Sjukfrånvaro Ljusdals kommun är sjukast och Vellinge kommun är friskast. Det visar SKR:s årliga sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner och regioner.

Här är landets högsta och lägsta sjuktal
Enligt SKR var sjukfrånvaron högst i Ljusdals kommun under 2022.

Vid SKR:s förra sjukfrånvaroredovisning toppade Borlänge listan. Borlänges totala sjukfrånvaro har ökat sedan dess, men trots det tar Ljusdal över topplaceringen med en total sjukfrånvaro på 11,4 procent. Sjukfrånvaron i landet har ökat i de flesta kommuner, och det procentuella genomsnittet har stigit från 7,7 till 8,1.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fakta

Högst sjukfrånvaro (procent)

  1. Ljusdal 11,4 
  2. Borlänge 11,1
  3. Ludvika och Orust 10,8
  4. Bollnäs 10,7
  5. Vänersborg 10,5

Borlänge står dock fortfarande ut då kommunen har högst sjukfrånvaro bland kvinnor (12,5), inom åldersgruppen 29 år eller yngre (13,2) och åldersgruppen 50 år eller äldre (11,8).

– Kvinnors sjukfrånvaro drabbar välfärden tydligare än andra branscher och sektorer. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor och det är oroande att siffrorna går åt fel håll. Pandemin har till viss grad haft effekt på statistiken då medarbetare uppmanades att stanna hemma vid symptom, men problemet med kvinnors höga sjukfrånvaro kvarstår, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SK, i ett pressmeddelande.

Verktyg för bättre arbetsmiljö

Det är däremot tredje året i rad som Vellinge har lägst sjukfrånvaro i landet. Inte nog med det, kommunen har även lägst sjukfrånvaro bland kvinnor och anställda som är 50 år eller äldre.

Fakta

Lägst sjukfrånvaro (procent)

  1. Vellinge 5,2
  2. Åstorp 5,7
  3. Arvidsjaur och Torsby 5,8
  4. Danderyd, Emmaboda och Täby 6,0
  5. Osby och Ängelholm 6,1

Enligt SKR är det viktigt med systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete för att förhindra höga sjuktal, även om arbetsgivarna inte är enda orsaken bakom statistiken.

– SKR har tillsammans med fackförbunden och den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv tagit fram flera verktyg som arbetsgivare kan använda i sitt arbetsmiljöarbete. Ett exempel är Friskfaktorstarten som fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Caroline Olsson.

Fakta

Friskfaktorstarten

Friskfaktorstarten består av åtta förutsättningar som bidrar till en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

1. Rättvis och transparent organisation: Besluten är transparenta och välmotiverade. Roller och ansvar är tydliga. Tillit finns mellan alla nivåer. Man lever värdegrunden.

2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap: Ledare finns nära i verksamheten och utvecklar relationer genom tillit. Chefer inspirerar genom tydliga mål och vad som behövs för att nå dit.

3. Delaktighet och inflytande: Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Det är tydligt vad man kan påverka genom rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer.

4. Kommunikation och återkoppling: Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra.

5. Prioritering av arbetsuppgifter: Medarbetarna är trygga i hur de prioriterar arbetsuppgifter, eftersom regelbundna samtal om krav och resurser ger samsyn om vad som är rätt att göra.

6. Kompetensutveckling av arbetslivet: Det finns strukturer och strategier för att genom utbildning, byte av arbetsuppgifter inom organisationen ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen.

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen: Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och utvecklingen. Det är rutin att löpande bedöma risker för ohälsa och olycksfall samt att reflektera över vad som fungerar bra på arbetsplatsen.

8. Tidiga insatser och arbetsanpassning: Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro är god. Rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro finns, är väl kända och efterlevs. Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chef agerar på tidiga signaler.

Källa: Suntarbetsliv

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.