Här är myndigheterna med högst kvalitet

Kvalitetsranking Naturvårdsverket toppar listan på de myndigheter som svenskarna anser har högst kvalitet på sitt arbete. Det visar en ny undersökning från Yougov som frågat svenskarna vilka myndigheter som levererar högst kvalitet och skapar mest samhällsnytta.

Här är myndigheterna med högst kvalitet
Naturvårdsverket arbetar med klimatfrågan.

Det är Yougov som intervjuat svenskarnas uppfattning om vilken kvalitet och samhällsnytta de 30 största myndigheterna i Sverige levererar.

Polismyndigheten är den offentliga organisation som flest svenskar anser ger den största samhällsnyttan (40 poäng). Försvarsmakten och Skatteverket hamnar på andra och tredje plats (26 och 23 poäng).

Men när det handlar om att bedöma vilka organisationer som svenskarna anser levererar arbete av hög kvalitet ligger Polismyndigheten längre ned på listan med en tiondeplats (7 poäng). Det beror främst på att bilden av Polismyndigheten, i större utsträckning än för övriga organisationer, är splittrad. 21 % anser att Polismyndigheten levererar ett arbete av hög kvalitet, medan 14 % anser att de levererar ett arbete av dålig kvalitet. Det är framför allt män som har denna uppfattning (21 % mot 6 % av kvinnorna).

Högst kvalitet

Naturvårdsverket är den myndighet som upplevs leverera arbete av högst kvalitet av de jämförda organisationerna. Därefter kommer Konsumentverket (15 poäng) och Livsmedelsverket samt Försvarsmakten (14 poäng).

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ligger i botten av listan vad gäller kvaliteten på det arbete de utför, men det finns fler organisationer som svenskarna inte anser utför ett arbete av hög kvalitet, som riksdagen (-12 poäng), SJ AB (-9 poäng), Skolverket (-7 poäng), Kriminalvården (-3 poäng) och Socialstyrelsen (-2 poäng).

Hela listan

Vem levererar hög kvalitet?

Här är svenskarnas ranking av  organisationernas upplevda kvalitet.   Bildtext: Vilka av följande organisationer anser du står för ett arbete av låg respektive hög kvalitet? Poängen är nettovärdet, dvs andelen som anser att organisationen står för ett arbete av hög kvalitet,  minus andelen som anser att organisationen står för ett arbete av låg kvalitet.

Polismyndigheten är den offentliga organisation som flest svenskar anser ger den största samhällsnyttan (40 poäng). Försvarsmakten och Skatteverket hamnar på andra och tredje plats (26 och 23 poäng).

Arbetsförmedlingen (-15 poäng), Migrationsverket (-12 poäng) och Försäkringskassan (-3 poäng) ligger alla på minussidan vad gäller poäng för samhällsnyttan av deras arbete. Alla tre organisationerna ligger också högt vad gäller negativ rapportering (om man har hört dem omnämnas negativt på sistone) och lågt vad gäller svenska folkets övergripande intryck.

Läs även: Endast 3 av 10 har förtroende för våra myndigheter.

Hovet (Kungahuset) får också minuspoäng vad gäller samhällsnytta (-8 poäng), men det beror inte på en negativ inställning till det arbete de utför. Hovet är en av de organisationer som de flesta har ett totalt sett positivt intryck av (24 %) och Hovet betraktas också positivt när svenskarna ska ta ställning till vilka organisationer man upplever levererar arbete av god/dålig kvalitet (9 poäng).

Rankningen baseras på 2 016 intervjuer med representativt utvalda personer i åldern 18 år och uppåt från YouGov-panelen. Data har samlats in den 8–12 november 2019. Till undersökningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.