Det vill kvalitetsproffsen fokusera på under 2020

Enkät Två fokusområden sticker ut i Kvalitetsmagasinets minienkät om vad kvalitetsproffsen vill fokusera på år 2020. Det område som fick noll svar handlade om egen fortbildning.

Det vill kvalitetsproffsen fokusera på under 2020
Det är kvalitetsproffsen mest nöjd med under året.

Ungefär hälften av de som svarat uppger att de vill fokusera på förbättringsarbete nästa år. Nästan lika många vill prioritera arbetet med processutveckling.

Sedan kommer i fallande ordning uppföljning av mål, avvikelsehantering och ledningssystem.

Allra minst vill man fokusera på egen fortbildning (noll procent) men även kundrelaterade frågor, internutbildning och social hållbarhet hamnar lägst.

Mest stolt över

På frågan vad man är mest stolt över att ha åstadkommit i sitt arbete under 2019 är det flertalet som anger processorientering eller processutveckling. Flera anger också certifieringen av Iso 9001 och 14001 som viktiga milstolpar.

Men även aktiviteter som att ha förbättrat sin kvalitetsprocess, utvecklat arbetet med intern kommunikation, att kundnöjdheten externt och internt har ökat samt arbetet med förenklingar i jobbet anges som exempel på bra saker man åstadkommit under året.

Enkäten har legat uppe på Kvalitetsmagasinet webbsajt och bygger på frivilliga, anonyma svar. Något statistiskt urval har inte gjorts.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.