Helhetsgrepp om hälsa och kvalitet i ny bok

Böcker Hälsa, mat, ergonomi, motion, hjärnans funktion, organisationsutveckling och kvalitetsarbete – allt detta ryms i nya boken ”Hälsa och kvalitet i arbetslivet” av Stefan och Yvonne Lagrosen.

Helhetsgrepp om hälsa och kvalitet i ny bok
Yvonne Lagrosen.

– Vår tanke var att skriva en bok som ger en helhetsbild kring vad som är viktigt för ett kvalitetsarbete där medarbetarnas hälsa finns med som en viktig faktor, berättar Stefan Lagrosen för Kvalitetsmagasinet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Boken vänder sig till chefer och personalansvariga, men även till medarbetare som vill ha tips om hur de bäst tar hand om sig själva både på och utanför arbetet. Alla råd kan med fördel användas inom utbildningar på företag, säger Yvonne Lagrosen.

– När man har en utbildning om det här helhetsperspektivet på hälsa och kvalitetsarbete blir medarbetarna delaktiga. Att till exempel få lära sig att uppmärksamma små signaler på stress kan förhindra att man senare går in i väggen, säger hon.

Lika viktigt som att medarbetarna besitter sådan kunskap är att hela organisationen är så hälsobefrämjande som möjligt och motarbetar att stress uppstår, så att vardagen är hanterbar. Tydlig kommunikation och medarbetares delaktighet främjar också hälsan på arbetsplatsen, liksom att alla känner att arbetsuppgifterna är hanterbara.

– Att ha den känslan av att vardagen är hanterbar betyder också mycket för kreativiteten på arbetsplatsen, säger Yvonne Lagrosen.

Råd om livsstil

I boken finns också rena livsstilsråd kring träning och kost. Viktiga saker för att medarbetare ska må bra – men ska man förmedla det som chef?

– Det kan så klart vara känsligt ibland, och ingen ska ju känna att det är ett tvång, för då går det ju inte, säger Stefan Lagrosen. Däremot kan man ju uppmuntra, och som chef föregå med gott exempel.

Fakta

Författarna

Stefan Lagrosen är professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och undervisar i arbetsrelaterad hälsa, förändringsledning och kvalitetsutveckling. Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Hälsa och kvalitet i arbetslivet – Mentala, fysiska och sociala aspekter av Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Uppmuntra kan man också göra med hjälp av ”nudging” – att underlätta hälsosamma val bland medarbetarna. Chefen kan se till att det finns en motionstimme, men lämna till medarbetaren om den ska användas för en promenad eller träning för maraton.

Hjärnans funktion har ett eget kapitel i boken, liksom organisatoriskt lärande och vikten av att styra med tillit. Parallellt med fakta kring allt detta åskådliggör författarna hur teorin kan se ut i praktiken genom en berättelse som illustrerar innehållet i de olika kapitlen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.