Hemliga processer ofta ett varningstecken

CSR Swedwatch granskar svenska företags verksamheter i utvecklingsländer. Kanslichefen Viveka Risberg delar med sig av sina bästa tips till er som vill göra hållbara affärer och klara att hamna under organisationens lupp. Här spelar kvalitetsarbetet en stor roll.

Hemliga processer ofta ett varningstecken

Välj leverantör med omsorg

Besök presumtiva leverantörer och gör en visuell bedömning. Ta även reda på hur ledningen ser på frågor som miljö, mänskliga rättigheter och fackligt arbete. Deras syn påverkar hur det ser ut på fabriksgolvet.

Dra nytta av de stora företagen

Mindre företag gör klokt i att vända sig till samma leverantörer som de stora multinationella företagen. Skälet är att stora företag har starka muskler och ofta ställer hårda krav på sina leverantörer.

Kolla upp leverantörens transparens

Ta reda på vilka system och processer för kvalitetsarbete och klagomålshantering som används. Hur får ledningen reda på klagomål? Kan de visa statistik på det? Vad rör sig klagomålen om? Ofta är det en varningsklocka om leverantörer inte vill visa denna information. Ju mindre transparens, desto större risk för problem och korruption.

Se över system

Undersök vilka system som används till exempel för vattenrening, energibesparingar och skyddsutrustning. Ta reda på hur internutbildningar kring miljö och arbetsmiljö är utformade.

Satsa på partnerskap

För en nära dialog med vd:n på leverantörsföretaget. Satsa långsiktigt på bra leverantörer, visa att du åtar dig ett partnerskap och är beredd att se leverantörens utmaningar som gemensamma utmaningar. Peka på vikten av uppföljningssystem kring processer, system och rutiner. Det är bättre att följa upp att leverantören förbättrar sig själv och sina system än att leta fel och peka på detaljer.

Hur ser de på facket?

Stäm av hur leverantören ser på facklig verksamhet och slå ett slag för den svenska modellen där parter förhandlar fredligt och dyrbara strejker och våld kan undvikas. Tillåts fackklubbar och får de ha regelbundna möten i fabriken?

Ta kontroll…

Stora företag kan ha egna auditörer som gör regelbundna kontroller. Företag kan även gå med i nätverk som anlitar tredjepartskontrollanter. Ytterligare ett alternativ är att anlita externa revisorer.

…och kontrollera…

Gör regelbundna kontroller på hälso-, miljö- och säkerhetsområdena. Dubbel- och trippelkolla information genom intervjuer med arbetare, fabriksledning, mellanchef och dokumentationskontroll.

…men inte för mycket

Akta er dock för att leka tjuv och polis. För att kunna bygga långsiktigt goda relationer bör ni inte bara kontrollera. Lyft istället fram argument som får både er och leverantören att tjäna på att säkra mänskliga rättigheter.

Se er egen del i hållbarhetssträvan

Ett sätt att arbeta hållbart är att inte prispressa. Ni måste vara med och betala för vad det kostar för leverantören att ha en hållbar fabrik, till exempel genom att investera i ett vattenreningsverk hos denna. Se det som en investering och inte en kostnad.

Gör konsekvensanalyser

Hur påverkar ditt företags inköpsmetoder de anställdas villkor? Övertid och lönebild hänger tätt samman med köparnas kravställan. Hur påverkar långa arbetsdagar och undernäring kvaliteten? Vissa frågor är länkade direkt till verksamheten, andra till samhället. Det är viktigt att få hela bilden för att ta hållbara affärsbeslut och göra rätt csr-prioriteringar.

Navelskåda er egen verksamhet

Överlever affärsidén femtio år framåt? Har ni något i kärnaffären, i själva idén, som inte håller i längden och i så fall: hur kan ni göra det hållbart? Sluta tillverka en massa billiga prylar som konsumenter köper och slänger.

Sprid kunskap

Se det som en pedagogisk uppgift att sprida miljökunskap i din organisation. Koppla er verksamhet till ett större perspektiv och se till att miljön är top of mind hos alla medarbetare.

Gör handling av vackra ord

Det är vanligt att företag upprättar handlingsplaner men missar uppföljningen eller förverkligandet av dem. Följ upp faktiska åtgärder.

Våga berätta om misstag

Se snedsteg som lärdomar. Svagheter och fel är viktiga för lärandet och dessutom skapar öppenhet kring dem trovärdighet för företaget. Hållbarhetsrapporter innehåller tyvärr nästan bara goda nyheter, även om företagen skulle tjäna på och lära av att tala om vad de missat.

Delegera rätt

Se till att personer med rätt kompetens har ansvar för hållbarhetsfrågor. Det krävs mycket kunskap om både miljö, politik och mänskliga rättigheter. Gör inte det vanliga misstaget att ge hållbarhetsansvar till kommunikationschefen. Hållbarhet är ett eget område, stort dessutom.

Var inte rädd för granskning

Se det som en möjlighet att få en bra analys gjord av din verksamhet och en dialog med en erfaren partner. Företag är en förutsättning för utveckling i utvecklingsländer och Swedwatch ser många positiva utväxlingar av global handel och enskilda företags bidrag. Swedwatch har inget intresse av att hänga ut enskilda företag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.