Hög arbetsbelastning gör kvinnor sjuka

Kvinnor har större arbetsrelaterad sjukfrånvaro än män. Stress och hög arbetsbelastning ligger bakom.

Fler kvinnor tvingas sluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. Kvinnor har totalt sett ett ohälsotal när det gäller sjukskrivningar och sjukersättning, som är 45 procent större än männens. Ur det perspektivet har Arbetsmiljöverket genomfört

1 330 inspektioner över hela landet. På ungefär hälften av arbetsplatserna hittade man brister. Att förbättra arbetsorganisationen är bland de viktigaste åtgärderna man kan göra för att förebygga ohälsan. Det handlar exempelvis om att öka bemanningen, planera och förbättra rutiner, öka tydlighet och gränssättning när det gäller arbetsuppgifter och skapa en bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare.

– Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. Det är risker som ofta inte genast upptäcks utan som mer långsamt bryter ner en människas förmåga att fortsätta arbeta, kommenterar Ingrid Gidlund, samordningsansvarig för projektet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.