Höga kostnader för brister i digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö Bristande it-system kostar mångmiljardbelopp per år i förlorad effektivitet. Det konstateras i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Antalet digitala redskap i den yrkesmässiga verktygslådan ökar stadigt. Det är inte ovanligt att en medarbetare förväntas behärska mellan 20–30 olika system, enligt rapporten Digital arbetsmiljö som presenterades av Arbetsmiljöverket idag. Dessutom är det vanligt att man köper in avancerade it-system utan att behoven klargjorts, ofta med bristande stöd från ledningen. Följden blir en upplevelse av höga krav, låg egenkontroll och svagt socialt stöd.

– Den kombinationen ökar risken för skadlig stress, som bland annat kan leda till utmattning, säger Jan Gulliksen, professor på KTH och en av forskarna bakom rapporten.

Rapporten tar även upp det gränslösa arbetslivet. Å ena sidan hjälper it till att göra arbetslivet mer flexibelt i både tid och rum. Å andra sidan lägger det ett större ansvar på den enskilda individen.

– För många skapar det en osäkerhet om hur de kan uppfylla kraven. Resultatet blir att många arbetar för mycket och får för lite vila, säger Jan Gulliksen.

Förlorad effektivitet i arbetet på grund av brister i digital arbetsmiljö uppskattas i rapporten till mångmiljardbelopp per år. Därtill kommer kostnader för belastningsskador, sjukskrivningar och sjuknärvaro.

De drabbade yrkesgrupperna som berörs är många – sjukvårdspersonal, piloter och handläggare på myndigheter är några exempel. Trots att det finns mycket baskunskaper inom digital arbetsmiljö saknas fortfarande praktisk tillämpning av dem, menar forskarna.

– Arbetsgivarna som rår över arbetsmiljön saknar instrument att agera. I många organisationer råder ovisshet. Vem ansvarar för den digitala arbetsmiljön? säger Bengt Sandblad, professor vid Uppsala universitet och den andra forskaren bakom rapporten.

Förslag till åtgärder

  • Både beställare och leverantörer måste se till att it-system som köps in leder till en god digital arbetsmiljö.
  • Det behövs mer forskning och fler experter inom området digital arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljöverket behöver tydligare följa upp och ställa krav på god digital arbetsmiljö.
  • Politiskt ansvariga till ansvariga myndigheter behöver ge tydligare direktiv om tillsyn av den framtida digitala arbetsmiljön.

Läs även: Varför accepterar vi dålig it?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.