Hotell certifieras inom service och kundbemötande

Certifiering Företaget Ett Kundvänligare Sverige kvalitetssäkrar kundbemötandet hos butiker, sjukhus, banker och andra verksamheter. Nu certifierar man för första gången också en hotellkedja inom service och kundbemötande.

Hotell certifieras inom service och kundbemötande

– Vi får inte glömma bort det som gästerna faktiskt värdesätter mest – nämligen vårt personliga bemötande. Därför är den här satsningen den enskilt viktigaste investeringen vi gör, säger Therese Hammar, vd för HKC Hotels som nu blir första hotellföretag att certifiera sitt kundbemötande.

Ett Kundvänligare Sverige erbjuder utbildningar och workshops som kvalitetssäkrar kundbemötandet. Kvalitetssäkringen byggs upp från att först förstå kunden till att sedan hjälpa kunden och till slut att överträffa kundens förväntningar.

Certifieringen vilar på sex grundkrav (se faktaruta uppe till höger). Programmen skräddarsys sedan för varje uppdragsgivare och mynnar ut i ett kvalitetsbevis som ska göra det lätt att minnas och bibehålla servicenivån.

– Vi vill hjälpa organisationer att ge sina kunder en positiv chock och vi vänder oss till företag som vill konkurrera med kundupplevelsen snarare än med enbart pris och produkt, säger Jesper Low som är en av grundarna till Ett Kundvänligare Sverige.

För HKC Hotels är det här också ett sätt att vara en arbetsgivare som satsar på sina medarbetare.

– Att vara en utvecklande och motiverande arbetsplats för alla som vill arbeta med service och gästupplevelser är väldigt viktigt för oss, säger Therese Hammar.

Fakta

Sex grundkrav

Bemöta alla gäster och kunder vänligt och professionellt

Återkoppla till kunden inom max 24 timmar

Tillhandahålla minst tre kontaktkanaler

Alla som jobbar med kunder ska utbildas i bemötande och klagomålshantering

Genomföra regelbunden kundnöjdhetsmätning som strävar mot förbättring

Se till att kundfokus är dokumenterat i styrdokument som visas alla anställda

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.