HSB Göteborg diplomeras för sitt kvalitetsarbete

HSB Göteborgs verksamhet tilldelas diplom av SIQ för sitt kvalitetsarbete. I motiveringen står bland annat att bostadsbolaget har ett tydligt och synligt ledarskap som skapar förutsättningar för kundorienterad kvalitets- och verksamhetskultur med tydliga mål samt att det finns en påtagligt kvalitetskultur i hela organisationen och att medarbetarna visar stort engagemang.

Diplomet som HSB Göteborg blivit tilldelade är på nivå två av tre möjliga, och bolaget kommer under året att fortsätta sitt förbättringsarbete med målet att nå nivån för Utmärkelsen svensk kvalitet, USK.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.