Inkludering – en förutsättning för innovationskraft och kundnöjdhet

Social hållbarhet Dagens AI kan användas till långt mycket mer än att optimera affärer och öka kundnyttan. Den används i allt större utsträckning för att säkra sociala hållbarhetsmål.
– Det är vi skyldiga våra kunder, men också samhället i stort, säger LaDavia Drane, chef för avdelningen för inkludering på Aws.

Inkludering – en förutsättning för innovationskraft och kundnöjdhet
Diya Wyn och LaDavia Drane.

Under ett seminarium i Las Vegas i början av december berättade LaDavia Drane om vikten av att skapa bred representation på ett storbolag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det handlar om att ge en röst åt de som inte har en röst, men också om att alla våra anställda ska få en chans att utvecklas och nå framgång, säger hon.

För att få till ett framgångsrikt inkluderingsarbete behöver man skapa en holistisk representation, där kärnvärdet är att alla som börjar på bolaget ska kunna spegla sig i någon annan där.

– Man ska inte känna sig ensam. Alla har rätt att känna igen sig i någon. Om man inte känner sig inkluderar eller representerad kan man inte driva innovation, säger hon.

Aws har satsat på så kallade inkluderingsambassadörer. Ett antal personer som har i uppgift att sprida inkluderingsattityder inom företaget. Det har visat sig vara effektivt, men LaDavia Drane framhåller att jämställdhet inte handlar om att alla ska få tillgång till exakt samma saker – utan att alla ska få sina individuella behov och rättigheter tillgodosedda.

Spåra inkludering med hjälp av data

Via enkäter samlar företaget in såväl kvalitativ som kvantitativ data för att mäta inkludering. I andra förbättringsprocesser bygger man in inkluderingen i tekniken tillsammans med kunden – eftersom det är situationsbaserat.

– Det uppstår oavbrutet nya kriser i världen som vi måste ha åtanke när vi bygger våra molntjänster exempelvis. Vi har inte koll på exakt allt – vi lär oss mycket av våra kunder, därför är det tacksamt att vi finns i 245 länder som vi samlar in data ifrån, säger LaDavia Drane.

LaDavia Drane, avdelningen för inkludering på Aws.

Studier visar att förtryck ökar världen över, hur hanterar ni den utvecklingen i ert arbete mot just den typen av fenomen?

– Jag är en svart kvinna i Amerika, jag vet att rasism finns överallt – eftersom människor tar med sig sitt autentiska jag in på sin arbetsplats. Men det faktum att vi har en noll tolerans-policy gör att våra anställda ändå blir mindre utsatta. De upplever inte att det finns en eskalerande diskriminering på vår arbetsplats. Tvärtom.

Hur säkerställer ni att ni faktiskt når alla minoriteter med era tjänster?

– Vi byggde en strategi utifrån en enkät som undersökte vad varje land kallar inkludering och representation – det måste man göra för att skapa inkluderande teknik. Vi fick väldigt olika svar. Det är inte så konstigt eftersom vi finns över hela världen. Svaret är att vi aldrig kommer kunna säkerställa det till fullo – men att vi alltid strävar i den riktningen.

Framtidens AI tar fullt ansvar

Diya Wyn är chef över ansvarsfull AI på Aws. Efter bara ett år som anställd på Aws lyfte hon förslaget om att skapa ett kundinriktat ansvarsfullt AI-program på företaget. Incitamentet var att 100 000 kunder använder Aws AI-tjänster, och alla de kunderna behöver kunna känna sig trygga i sitt användande.

– Inte minst ska underrepresenterade grupper kunna känna sig säkra på att datan verkligen inte är diskriminerade. Komplexiteten i generativ AI ställer högre krav på transparens, säger Diya Wynn.

Diya Wyn, avdelningen för ansvarsfull AI, Aws.

Hon tror huvuddelen i att skapa ansvarsfull AI stavas kunskap. Det handlar dels om att lära ux-designers att skapa en bredd i den ux de skapar, men också om att skapa medvetenhet i en bredare kontext.

– En överhängande del av de personer jag har kontakt med är vita medelålders män. Men ansvarsfull AI är inte bara en mångfaldsfråga. Det är ett operativt tillvägagångssätt som omfattar människor, processer och teknik, säger hon.

Införliva självbilden

Alla företag har inte förstått behovet av ansvarsfull AI, medan andra är fullt medvetna om att det finns bias som vi måste komma till rätta med för att kunna nå ut till större grupper. Hon exemplifierar med en anstalt som var kund hos Aws. De ville samla in telefonsamtal från intagna fångar för att motverka ytterligare brottslighet. Diya Wynn hade frågat om man också skulle spåra uttryck för att fångarna mådde dåligt. Kunden hade svarat att den datan kunde uteslutas, för att det inte var relevant.

– Jag svarade ”men ni har ett värde som handlar om att ni vill ha välmående interner, då borde vi kanske ta med den datan?”. Det här handlar alltså inte om att jag vill moralisera, men om att vi ska arbeta på det sätt som kunden säger att de gör – och vill göra, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste