Så kan organisationer agera hävstång för Agenda 2030

Hållbarhet Arbetsplatser som strävar efter att bli hållbara för människan, verksamhetsidén och planeten måste börja från grunden när förändringsresan inleds. Låter rimligt, men enligt förändringsexperten Camilla Persson börjar de flesta i fel ände.

Så kan organisationer agera hävstång för Agenda 2030
Camilla Persson har specialiserat sig på förändringsresor mot framtidens hållbara arbetsplats. Foto: Billy Lindberg

Det finns många exempel som tyder på att dagens arbetsplatser inte är hållbara för människor, verksamhetsidén eller planeten. Statistisk från Försäkringskassan visar att andelen människor i Sverige som blir sjuka i depression och stress ökar. Studier gjorda av Brilliant Future tyder på att verksamheter hade kunnat öka vinsten med 756 procent om kultur sattes högst upp på agendan. Dessutom kommer Sverige inte uppnå de 17 hållbarhetsmålen som Agenda 2030 består av, vilket den nationella samordnaren Gabriel Wikström berättat om.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

”Från plats till något man gör”

Enligt Camilla Persson, rådgivaren bakom Transformationsakademin som specialiserat sig på förändringsresor mot framtidens hållbara arbetsplats, har världens företag en viktig roll att spela i den hållbarhetsresa som måste tas.

– Arbetsplatser kan vara en viktig hävstång i rätt riktning, säger hon.

Men för att lyckas krävs en omställning i tankesätt och hur företag organiseras. Camilla Persson har skrivit en bok på ämnet och sammanfattat ett ramverk som hon kallar Home-arbetsplatsen. Den har grund i de globala hållbarhetsmålen och inre kompetenser som krävs för att uppnå dem.

– Jag började egentligen skissa på boken i mitt huvud för tio år sedan. En viktig pusselbit var Eva Vati som förtydligade organisationens roll i Agenda 2030 och hur vi skapar samarbeten för att kroka arm och hantera komplexitet.

Allt som hänt i världen sedan 2019, det vill säga pandemi, krig och ekonomisk kris, har också förtydligat behovet av ett nytt tankesätt, menar Camilla Persson.

– Om man jämför synen på arbetsplatsen 2019 med synen 2023 så har den gått från att vara en plats till att vara något man gör. Man måste hitta ett annat sätt att organisera sig på i en VUCA-värld.

Holistisk tankemodell

Home är en holistisk tankemodell som visar hur en hållbar arbetsplats bör se ut. Den ska vara hållbar för människan, verksamhetsidén och planeten samtidigt. Verksamheten ska skapa förutsättningar för lugna hjärnor att kunna verka, utgå från syftesdriven utveckling, kunna arbeta på både lång och kort sikt och samarbeta med aktörer inom och utanför verksamheten.

Camilla Persson presenterar en färdplan med fyra hållplatser. För att kunna utveckla en arbetsplats som är hållbar i alla tre dimensioner behöver man:

  1. Börja i den inre hållbarheten. Hjärnsmarta förutsättningar, balans och rätt förhållningssätt kan hjälpa organisationen att navigera i komplexiteten
  2. Bygga en meningsskapande grund-plattform. Meningsfullhet hjälper oss att skapa förståelse för vart vi är på väg.
  3. Skapa ett tvärfunktionellt och testande arbetssätt. Siloarbete skapar hinder för att uppnå gemensamma mål och att arbeta med hållbarhet på ett heltäckande sätt. Förutom att vi måste samverka mellan olika avdelningar och funktioner så måste vi lämna vattenfallsmetodiken och i stället arbeta med olika intressenter och ständigt jobba med feedback. Man måste ge möjlighet åt självorganiserande team.
  4. Utveckla en samarbetsorienterad struktur. Hållbarhetsutmaningar är komplexa och kräver helhetssyn på verksamheten och dess påverkan på samhället och miljön. För att hantera detta behövs samarbete med externa parter såsom samhällsaktörer, kunder, leverantörer med mera.

Löpande presenterar Camilla Persson olika verktyg och metoder för att exempelvis sätta upp en styrnings- och arbetsstruktur som har fokus på tvärfunktionellt samarbete. Hon har även skapat en checklista för långsiktig framgång i förändringsresor. Checklistan består av ett antal frågeställningar som organisationen behöver hitta svar på:

  • Har vi koll på mål och syfte?
  • Har vi valt en strategi som vi kommer unna hålla i även långsiktigt?
  • Har vi säkrat upp vår gemensamma berättelse?
  • Är vi själva engagerade?
  • Har vi koll på stöttande och hindrande drivkrafter?
  • Bidrar vi till något nytt?

Förändringsresor: Förståelse och förutsättningar

Enligt Camilla Persson handlar förändringsresor om två saker: förståelse och förutsättningar. Förståelse för vilka intressenter man har och vilka önskemål och behov de har, kombinerat med kultur, struktur och processer som går i linje med förståelsen.

Camilla Perssons bok om Home-arbetsplatsen.

Syftet med boken är att bidra med ett ramverk som gör det lättare för företag att börja i rätt ände när en förflyttning sker. Alltför ofta ser hon företag som börjar med att ändra processer och arbetssätt när de egentligen borde börja med grunden, alltså syftet.

– Då missar man möjligheten att ta ett helhetsgrepp.

Vad tror du är anledningen bakom att företag börjar i ”fel ände”?

– Jag tror att det handlar om att vi i grunden är handlingskraftiga personer som vill åstadkomma resultat. Utmaningen med det är att vi går på snabba synliga resultat. Sådana här stora förändringar gör vi inte över en natt. Bygg ett hus med grunden först.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.