It-strul i skolan förstör undervisningen.

Arbetsmiljö Digitala verktyg som krånglar och it-strul tar för mycket tid av lärarnas arbetstid. Supporten är ofta undermålig och nästan var tionde lärare får ingen it-support alls. Det visar en undersökning från Lärarförbundet.

It-strul i skolan förstör undervisningen.
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver bättre statlig styrning för att komma åt it-strulet.

Lärarförbundets rapport “Felsökning pågår” visar att det är mycket vanligt att it-strul, dålig användarvänlighet och bristande it-support stör både undervisningen och studieron i skolan.

– Digitaliseringen i skolan brister på sätt som inverkar starkt negativt på lärares och skolledares arbetsmiljö, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett uttalande.

Rapporten Felsökning i skolan.
Rapporten Felsökning i skolan.

Undersökningen visar att det brister både i supportverksamhet och kompetensutveckling.

Rapporten visar bland annat att:

  • Var fjärde lärare svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
  • 55 procent av lärarna i grundskolan (årskurs 7-9) svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
  •  4 av 10 lärare svarar att krångel med digitala verktyg leder till störd studiero på hälften av lektionerna eller fler. Högst är siffran i grundskolan i årskurs 7-9 där 44 procent svarar detta.
  • Nästan var tionde lärare svarar att de inte får någon it-support alls och majoriteten av de som får it-support svarar att de inte får it-support samma dag.
  • Majoriteten av de kommunala huvudmännen ger inte skolorna it-support, it-pedagogiskt stöd eller resurser till kompetensutveckling i den utsträckning som behövs.

Syftet med rapporten har varit att undersöka hur användandet av digitala verktyg i skolväsendet påverkar lärares och skolledares arbetsmiljö.

Om undersökningarna

Undersökningen genomfördes i oktober 2019 av Novus på uppdrag av Lärarförbundet.

Svarsfrekvensen är 49 procent och 1046 lärare från förskoleklass till gymnasieskolan deltog. I januari och februari 2020 genomfördes också en undersökning med frågor om digitalisering till Lärarförbundets lokalavdelningar. 224 lokalavdelningar svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 77 procent.

Till rapporten

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.