Kommunernas och regionernas organisation byter skepnad

Offentlig verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner med förkortningen SKR. Namnändringen är en logisk följd av att alla landsting nu ändrat sina namn till regioner.

Kommunernas och regionernas organisation byter skepnad

Redan i januari i år ändrade de sista landstingen sina namn till regioner eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Därför har nu kommunernas och regionernas medlemsorganisation följt efter och ersatt ”landsting” med ”regioner”.

Läs även: Regioner samverkar kring kvalitetsarbete.

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, kommenterar Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutet om namnändringen togs på kongressen och äger rum med omedelbar verkan.

Läs även: Kommuner växlar upp sitt kvalitetsarbete.

SKR har sitt ursprung i Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet som sedan 2005 samverkar och som 2007 slogs samman till en gemensam organisation. I dag är SKR både en arbetsgivarorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner samt en intresseorganisation med uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.