Körsång och surfplattor för en meningsfull vardag

Förbättringsarbete Filmvisning, körsång och surfkafé. Det är några av de aktiviteter som erbjuds till vårdboende i Helsingborg inom projektet Vinna-vinna. Syftet med projektet är att ge de äldre en innehållsrik och meningsfull vardag genom skräddarsydda, individanpassade aktiviteter.

Körsång och surfplattor för en meningsfull vardag

I slutet av maj i förra året anordnades en vårkonsert på nöjesarenan Sundspärlan i Helsingborg. Det var friskvårdskören som uppträdde, med fyrtioåtta medlemmar från stadens olika äldreboenden. Att få sjunga i kör hade varit ett av önskemålen bland de äldre och därför hade två körer startats inom Vinna-vinna.

–Musik är bra för alla, det vet man, och konserten blev fantastisk, det var så att håren reste sig. Körmedlemmarna kom uppklädda och glada med sina rollatorer och rullstolar, berättar Gerth Hellstrand, ansvarig utvecklingsledare för Vinna-vinna.

Skräddarsydda aktiviteter

Om en människa vill ha kvar sina fritidsintressen och utöva körsång, teaterbesök, kortspel och så vidare, då ska denne ha möjlighet till det. Även om personen flyttar till ett vårdboende. Det är grundtanken för arbetsmodellen Vinna-vinna som startades 2012. De aktiviteter som ordnas utgår helt och hållet från de äldres egna önskemål och intressen och inom projektet används de resurser som redan finns i samhället, såsom kulturutbudet på orten med dess föreningar och lokaler.

– Då blir det en vinst för alla parter, säger Gerth Hellstrand.

Minibussar köptes in

Ett önskemål var att få åka iväg på utflykt i mindre grupp, varpå två handikappsanpassade minibussar köptes in. Dessa används nu flera gånger i veckan. Ibland görs utflykter till platser i staden där det byggs om och ibland styrs kosan till en av de boendes hemtrakt.

– Jag har hört de äldre säga att det är så jäkla gött med minibussarna. Det blir ett tillfälle för dem att mötas och snacka med varandra. ”Har du sett här, Kalle, så fint det har blivit med bygget i Norra Hamnen” eller ”Vi åker till Jonstorp där jag har bott och så kan jag berätta lite om det”, säger Gerth Hellstrand.

Ett annat önskemål var att få tillgång till nya böcker.

– Förutom biblioteksbesök har vi också ordnat så att färska böcker levereras till våra vårdboenden en gång i månaden.

Det har också anordnats flera besök till Fredriksdals museer och trädgårdar med guidade visningar, och i samarbete med Helsingborgs stadsteater besöker de som vill soppteatern på torsdagar.

– Sedan är det så att alla kan inte komma till teatern, men då har vi ordnat så att teatern kommer till oss. Under 2015 har vi bokat in åtta besök från stadsteatern med föreställningar.

Skypar med barnbarnen

Det senaste arrangemanget inom Vinna-vinna är att wifi har installerats och surfplattor har köpts in till alla vårdboenden. Personalen ska få genomgå inspirationskurser och de äldre har kunnat gå på surfkafé.

– Det har blivit jättebra. Det är frapperande hur mycket vinster tekniken ger oss. De boende kan nu enkelt läsa tidningen från sin hemtrakt eller skypa med barn och barnbarn, om de så bor i USA.

Framgången med Vinna-vinna har lett till att arbetsmodellen har nominerats till årets Götapris som delas ut på Kvalitetsmässan i november.

– Det ska bli inspirerande och spännande att få delge övriga Sverige vårt arbete på Kvalitetsmässan. Nomineringen ger oss extra energi i det fortsatta arbetet med Vinna-vinna, säger Gerth Hellstrand.

 

 

Fakta: Prisbelönt projekt

Vinna-vinna syftar till att skräddarsy aktiviteter på vårdboende efter de boendes önskemål. Arbetsmodellen innebär att äldre på vårdboenden själva är mer delaktiga i utformningen av sina egna sociala aktiviteter. Aktiviteterna sker i samarbete med Helsingborgs stadsteater, Fredriksdals muséer och trädgårdar, föreningsliv, studieförbund och andra intresseorganisationer.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad har nnu ominerats till årets Götapris för Vinna-vinna. Priset delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg. Totalt har 33 bidrag nominerats av sammanlagt 362 inskickade.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.