Kraftigt tapp av ingenjörer inom offentlig sektor

Arbetsmarknad Bara knappt hälften av alla ingenjörer i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner är nöjda med sina karriärmöjligheter. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.

Kraftigt tapp av ingenjörer inom offentlig sektor
Offentlig sektor behöver höja attraktionsnivån för att få tag i nya ingenjörer. Foto: StockAdobe

Motsvarande andel ingenjörer som är nöjda med sina karriärsmöjligheter i privat sektor är drygt 60 procent. Nu varnar förbundet för konsekvenserna av svag attraktionskraft i offentlig sektor.

– Min bedömning är att det blir svårt för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Konkurrensen är stenhård om ingenjörernas nyckelkompetens, men den offentliga sektorn är inte lika attraktiv som den privata, vilket gör att myndigheter, regioner och kommuner har svårt att rekrytera. Även om ingångslönerna är snarlika i de olika sektorerna, är lönen efter 20 år i yrket 10 000 kronor högre i månaden för ingenjörer anställda i privat sektor, jämfört med ingenjörslönerna i offentlig sektor.

Dessutom väntas stora pensionsavgångar förväntas bli ett betydligt större problem inom offentliga verksamheter på sikt. I rapporten framgår att andelen ingenjörer som är 50 år eller äldre ligger över 40 procent i såväl staten som i kommuner och regioner. I den privata sektorn ligger motsvarande andel under 30 procent. Det innebär att de offentliga arbetsgivarna måste ersättningsrekrytera en större andel av sina erfarna medarbetare jämfört med de privata arbetsgivarna.

– De stora behoven för staten finns inom energi, infrastruktur och försvar. Men även kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar och hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. Tusentals nya medarbetare behövs och i många fall är det ingenjörskompetens som efterfrågas, säger Johan Kreicbergs.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.