Kvalitet kan inte outsourcas

Ledarskap Kvalitet måste rota sig uppifrån. När ledningen inte tycker att det finns tid för kvalitet är man riktigt illa ute.

Kvalitet kan inte outsourcas

Att skaffa sig kunskap och få de anställda engagerade är den stora utmaningen för alla företag. De som lyckas blir vinnarna i lönsamhet och anställningstrygghet. När vi rekryterar och investerar lägger vi ned mycket jobb på att göra rätt val. Många timmar ägnas åt jämförelser, möten med kandidater och leverantörer. Men hur mycket tid ägnas åt rätt val inom kvalitet? För många små och medelstora verkstadsföretag är nog den tiden liten, för de har fullt upp med annat.

Lösningen är då en konsult som kommer och säljer in ett system som gör att kundernas nya krav uppfylls. Ett certifieringsorgan ser till att alla godkännanden kommer i ordning, och företaget blir kvar på marknaden. Så vad är problemet?

Jo, när det inte längre handlar om kundkrav som ska uppfyllas, när det visar sig kostnaderna och pappersarbetet ökar och personalen blir allt mer missnöjd, då är det inte lika kul längre. Det var inte det som var tanken med kvalitetssystemet. Allt skulle ju bli bra! Det som hände var att företaget egentligen inte skaffade sig ett nytt kvalitetssystem. De skaffade sig bara en ny färg på huset, fast insidan var det samma.

Om inte systemet rotar sig uppifrån, om inte alla i organisationen tar det på allvar kommer kvalitetsarbetet att misslyckas, oberoende av vilket system man använder, om det är certifierat eller ej. Idag har vi bara trovärdighet och kvalitet kvar att konkurrera med mot lågkostnadsländer. Samtidigt minskar Sveriges industriproduktion, och vad gör vi åt det? Vi borde välja och utveckla kvalitetsarbetet med samma omsorg som vi ägnar åt vår personal och produktionsutrustning. I grunden handlar det om att skaffa sig rätt kunskap om kvalitetsarbete, att sprida det inom företaget, att jobba med rätt konsulter i en omfattning så att inte allt humankapital hamnar utanför företaget. För ur inget kan inget skapas.

Tomas Tränkner, marknadschef Force Technology Sweden

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.