Kvalitetsarbetet på SKF: ”Samsynen är jätteviktig!”

Kvalitetsarbete På SKF kvaliteten stått i centrum ända sedan starten för 115 år sedan. Då synen på kvalitet ändras över tid blir internutbildningarna på fabriksgolvet extra viktiga för att säkerställa samsyn och enhetlighet.

Kvalitetsarbetet på SKF: ”Samsynen är jätteviktig!”
Internutbildningar om kvalitet pågår hela tiden på SKF.
Lars Arrenäs
Lars Arrenäs.

Inne i varje fabrik i Göteborg har SKF så kallade Learning centers, där personalen vidareutbildas. En av modulerna handlar om kvalitet och här har det blivit en självklarhet att be medarbetarna beskriva hur de definierar kvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För oss är det viktigt att ha samma förståelse för begrepp, inte bara i produkt utan också i synsätt och kultur, säger Lars Arrenäs, Manager SPS & Resetting Rollers.

Kollegan Amer Dulancic, som är reliabilitychef på rullar, håller med. Han menar att uppfattningarna om vad kvalitet är liksom kundernas förväntningar förändrats över tid. Samtidigt måste nivån på leveranserna från fabriken hela tiden vara på topp. Därför blir vidareutbildningarna så viktiga.

Olika bilder av kvalitet

Amer Dulancic.

– En operatör som går fyr- eller femskift och som är väldigt mycket i produktionsflödet har ofta ett synsätt som är tätt kopplat till själva produkten, till våra standarder och instruktionen. Men det är också viktigt att få med aspekten ”om du var kund, skulle du bli nöjd?”. Det är kunden som förklarar vad som är kvalitet, säger Amer.

Stå i kundens skor

Att få operatören på golvet, som kanske inte träffar slutkunderna dagligen, att ställa sig i kundens skor blir ofta en aha-upplevelse menar de. Samtidigt har det blivit extra viktigt eftersom kundernas förväntningar ändrats över tid. Till exempel när det gäller den rent estetiska upplevelsen.

– Hur ett lager ser ut har inte varit intressant tidigare. Men nu måste allt vi levererar verkligen vara flawless, fläckfritt, säger Amer.

Det här är en utveckling som drivits på av konkurrenter i andra länder – och inte minst av privatkonsumtion i allmänhet.

– Man tar inte det tillknöcklade mjölkpaketet i butiken, man tar nästa paket – även om mjölken är densamma. Om det är en repa på din nya Iphone är du inte nöjd, även om den funkar, säger han.

Kunden avgör

Lars menar att det handlar om att lyssna och ta in kundens behov. Det är där allt börjar.

– Vi kan ha en uppfattning om vad som är bra kvalitet i vår bransch, men vi kan inte tala om vad kunden vill ha. Vi kan föreslå något, men om inte kunden vill ha det får vi översätta kundens önskemål, säger han.

Han berättar om hur det förr kunde vara lite dryga tongångar i mötet med kunderna. Det var lätt att tala om för kunden vad som var bäst i stället för att vara nära kunden i tanken.

För att stödja Leanarbetet infördes 2007 en modell för Business Excellence, visualiserad som en bro med fem bropelare: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Kundvärdestyrd output och Ständiga förbättringar.

I stället för att reagera på avvikelser implementerades tänkesättet ”rätt från mig”. Varje steg i processen bär ansvar för kvalitet. Under det senaste året har man dessutom organiserat om för att få bort silotänket och för att nå samsyn och för att effektivisera kvalitetsarbetet.

Rätt från mig

– Tidigare var det lätt att tänka ”det var nog dom där borta” om något blev fel. Nu pratar vi inte om vem som gjort fel, utan om vad som är rätt från mig vid just den här maskinen, säger Amer och Lars är snabbt där och fyller i:

– Det går inte att skicka ut en powerpoint och tro att det bara ska fungera. Man måste vara närvarande i vardagen och bygga in stöd för ett gemensamt synsätt i vardagen. Det är här som Business Excellence och utbildningarna spelar en viktig roll för att få in den där kilen.

Kilen som gör att inte kulan rullar tillbaka ner för backen igen. Utan siktet bara är inställt på uppåt, framåt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.