Kvalitetskultur synas i sömmarna

Företagskultur Vad är kvalitetskultur och hur kan den mätas? Det ska ett nytt forskningsprojekt nu ta reda på.

2012 genomförde forskningsnätverket SQMA, Swedish Quality Management Academy, en studie där de största framtida kvalitetsutmaningarna identifierades på 10 års sikt. Nu går studien vidare med att skapa nya kunskaper och insikter kring vad kvalitetskultur är, vad den består av, hur den kan mätas men också hur den kan utvecklas.

I arbetet ingår utveckling av teknik för mätningar, produktifiering av metodiken men även erfarenhetsutbyte gällande best practice mellan de organisationer som deltar i projektet.

– Projektet innebär bland annat en kartläggning av rådande synsätt och praktik i kombination med vad forskningen säger inom området. Tillsammans kan detta få stor betydelse för hur kvalitetskulturen mäts och utvecklas, förklarar Ida Gremyr biträdande professor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Chalmers och representant för styrgruppen i SQMA.

Bakom projektet står SIQ och forskningsnätverket SQMA och det genomförs tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor. De sju organisationerna som medverkar i är: AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings län, Stora Enso, Systembolaget, Telia Sonera och Volvo Cars. Resultaten ska vara klara i augusti 2016.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.