Kvalitetsprofilernas bästa boktips för semestern

Boktips Sommarsemester innebär tillfällen för bad, upptäcktsfärder och efterlängtad samvaro - men också avkopplande tillfällen då du kan förkovra dig ytterligare i olika kvalitesområden. Kvalitetsmagasinet har frågat fyra svenska kvalitetsprofiler om deras bästa lästips till hängmattan.

Kvalitetsprofilernas bästa boktips för semestern
Foto: Stockadobe

Boktips från Åsa Rönnbäck vd för Förbättringsakademien

Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn (Forum, 2005)

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Organisationer utgörs av människor. Vi människor kan vara irrationella. Vi hamnar i konflikt med andra. Vi låter prestige stå i vägen för kloka beslut. För att våra verksamheter ska bli framgångsrika måste vi bli bättre på att ta hand om varandra på arbetsplatsen. Riktig framgång uppnår vi endast om det vi gör inte enbart gagnar oss själva utan gagnar alla. I framgångsrika verksamheter agerar man för att uppfylla sitt syfte oberoende vilken avdelning eller funktion man själv tillhör. Människor samarbetar, tar hand om varandra och delar generöst med sig av kunskap och idéer.

Boken Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn läste jag första gången när den utgavs 2007. Stefan beskriver en ”snäll människa” som en individ som lever med etiken i sitt hjärta. En snäll människa är ständigt medveten om att visa omtanke om sin medmänniska. Stefan betonar att det handlar om själva handlingen, det är inte tanken som räknas.

Att vara snäll är inte att vara menlös och naiv. Det innebär att vara modig och våga ta ställning. Även om boken inte lyfter fram receptet för att bli snäll, som titeln utlovar, presenteras olika studier som visar på nyttan av att vara snäll.

Att bli mer framgångsrik som verksamhet kräver att varje individ tar sitt ansvar. Att i konkret handling visa generositet mot våra kollegor kräver ingen utbildning eller större ansträngning. Det krävs bara ett ställningstagande och ett agerande.

Det finns alltså gamla böcker i bokhyllan som känns mer aktuella än någonsin. Böcker som sätter fokus på människan och det mellanmänskliga. Konsten att vara snäll är en sådan bok.

Boktips från Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates

I backspegeln – mitt liv med Scania, Volkswagen och Wallenberg – Leif Östling (Ekerlids, 2020)

Förutom att boken innehåller mycket underhållande anekdoter från hans karriär och spännande inblick i vad som skett bakom kulisserna i svenskt näringsliv ger den en intressant insikt om hur Leif fann vägen in i ett verkningsfullt kvalitetstänkande grundat i stark kundfokus och effektiva flöden. I boken framgår det tydligt att den resa, som Scania är en av de få verksamheter som fullt ut lyckats med, ställer oerhörda krav på ett kompetent, tydligt och modigt ledarskap. 

Leif berättar öppet om hur han personligen drev utvecklingen och många gånger tvingades byta ut chefer som inte valde att stötta det nya sättet att arbete fullt ut. Detta lade grunden för ett nytt ledarskap inom Scania som idag anses vara något av det vassaste i hela västvärlden, något som resulterat i att ett stort antal företag runt om i världen idag har vd:ar med bakgrund från Scania. En fantastisk bok som visar hur en ledare måste agera och tänka för att lyckas. För den som sedan vill fördjupa sig mer i det kvalitets- och förbättringstekniska rekommenderar jag att läsa nya utgåvan av min och Marita Bergendahls bok om Lean. 

Boktips från Folke Höglund, tidigare kvalitetssäkringschef vid SKF

The ultimate guide to Quality 4.0 – Nicole Radziwill (2020)

Jag är något insnöad på ämnet Hur den digitala teknologin kan utveckla och förbättra kvalitetsarbetet. Boken ger en klar struktur för hur de tre huvudbegreppen, Connectiveness, Intelligence and Automation, kan kopplas ihop med olika aspekter av kvalitetsarbete.

Där finns också praktiska tillämpningar hur Kvalitet 4.0 har tillämpats och effektiviserat kvalitetsarbetet. Jag kan också berätta att vi inom SFK håller på med att komponera en egen skrift som förklarar vår tolkning av Kvalitet 4.0, samt vad vår målgrupp som arbetar med förbättringar behöver i form av kunskapstillskott.

Boktips från Ida Gremyr, professor i kvalitetsutveckling vid Chalmers

Samskapandets villfarelser: om brukarinflytandets mörka sida – Erik Masao Eriksson (Studentlitteratur, 2023)

 Boken tar upp ämnet samskapande (som rymmer koncept som co-production, co-design med mera) på ett problematiserande sätt. En synnerligen välskriven bok om ett angeläget ämne, boken är baserat på en djup kunskap inom forskningsfältet men skrivet med tydliga exempel – varav en del lockar till igenkännande skratt.

Det är ingen bok med enkla recept på hur samskapande ska genomföras, utan snarare än bok som får läsaren att reflektera kring samskapandets möjligheter och problem. Ett reflekterande som jag tror kan bidra till mer reflekterat, nyanserat och därmed mer värdeskapande samskapande. Rekommenderas!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.