Kvalitets-trio sprider kunskap på turné

Kvalitet Nu ger sig Sis, Patentverket och Swedac ut i landet för att hjälpa små och medelstora företag med att ta vara på värdena i sina bolag genom att lära sig mer om bland annat patent, standardisering och ackreditering.

Kvalitets-trio sprider kunskap på turné

Till hösten åker flera specialistorganisationer tillsammans på turné för att sprida kunskap där företagen finns. Erik Eklund, chef för avdelningen Omvärld och dialog på standardiseringsorganet SIS leder projektet som har fokus på export och innovation.

Erik Eklund, SIS.
Erik Eklund, SIS.

– Ofta går dessa två områden i varandra i företag som satsar på att utvecklas. Det gäller både nystartade verksamheter och dem som har funnits ett tag, säger Erik Eklund.

– För företagen är det viktigaste att nå ut till marknaden så snabbt och säkert som möjligt. Den processen underlättas av att de till exempel tillämpar globala standarder. Viktigt är dock även att man själv kan påverka och utveckla nya standarder. Det kan också handla om att man ansöker om patent eller certifierar sig. Vi presenterar en helhetsbild av dessa områden.

Utöver SIS ingår PRV, Swedac och standardiserings–organisationerna SEK och ITS i samarbetet, som kallas för ISA, en förkortning för immaterialrätt, standardisering och ackreditering.

– Under hösten kommer vi att söka upp företag runtom i landet på platser där de samlas naturligt, till exempel hos Almi, Företagarna och på inkubatorer. Träffarna blir kostnadsfria. Vi välkomnar förslag på platser, men kommer inte att göra besök på enskilda företag, säger Erik Eklund.

Synliggör tillgångar

Målet är att företagen själva ska välja att fatta aktiva beslut om något som är frivilligt, men kan innebära stora fördelar.

– Det finns stora kunskapsbrister, som vi hoppas kunna råda bot på. Vi vill synliggöra vilka tillgångar som finns i företagen. Redan när man sätter strategiska mål för sin affärsverksamhet kan det vara dags att tänka på dessa saker och sätta sig in i hur de fungerar.

I grunden handlar det om att främja svensk konkurrenskraft, menar Erik Eklund.

– För att utveckla kompetens på flera sätt samarbetar vi även med högskolor för att bygga upp utbildningar kring immaterialrättt, standardisering och ackreditering.

Satsningarna är finansierade av Vinnova.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.