Kvinnliga chefer respekterar fritiden

Kvinnliga chefer ställer mindre krav på att de anställda ska jobba på sin fritid. Det visar Teliasoneras senaste kommunikationsbarometer för företag där 1 000 chefer har fått frågor om den mobila chefen.

Knappt hälften av de kvinliga cheferna anser att medarbetarna behöver läsa e-post som rör jobbet eller besvara jobbsamtal på helgerna. De manliga cheferna har däremot en annan inställning. Där anser två tredjedelar att kvällar och helger gott kan ägnas åt att kolla jobbmejlen och besvara samtal som rör arbetet.

Undersökningen visar också att kvinnliga chefer är mer flitiga sms-användare och mer benägna att använda e-post. 42 procent av de kvinnliga cheferna använder e-post för snabb information och snabba beslut medan motsvarande siffra för männen är 26 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.