Låg kundnöjdhet bland elbolagen

Elkunderna är fortsatt missnöjda med sin elleverantör. Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKIs mätning av elbranschen ligger genomsnittet för elbolagen ungefär sju enheter lägre än för genomsnittet för samtliga branscher som ingår i SKI. Orsaken till den låga kundnöjdheten är att kunderna inte tycker att tjänster och kringservice är prisvärd.

Ingen av elleverantörerna lyckas heller leva upp till kundernas förväntningar. I själva verket är gapet mellan förväntningar och upplevd kvalitet större för elbolagen än för flertalet andra branscher. SKI ser ingen tendens till att gapet minskar.

När det gäller elbolagens image, bilden av bolaget i samhället, är den också mycket låg för flertalet bolag, även om indexet har ökat en aning sedan förra årets bottennotering. Lojaliteten till den nuvarande leverantören är fortsatt låg och i jämförelse med andra branscher är det rekordmånga som funderar på att byta elleverantör.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.