Långsiktig livskraft

Kvalitet Vad kännetecknar livskraftiga verksamheter, som står emot kriser och levererar goda resultat över lång tid? Det är utgångspunkten i denna djupdykning i begreppet organisatorisk resiliens.

Långsiktig livskraft

Fokuserar ni på framtidsfrågor och riskminimering eller på besparingar när ni ska effektivisera? För att organisationen ska vara resilient – uthålligt livskraftig – behöver ni kunna fånga upp störningar och hantera dem snabbt så de inte växer och blir stora problem.

Här kan koncept såsom Lean och Sex sigma intressant nog både bidra och stjälpa.

Fokus på tillförlitlighet och kundupplevt värde får inte förloras i jakten på minskade kostnader. Och flexibilitet behövs för snabbare reaktioner. Redaktörerna Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis beskriver förmågan till livskraft i en modell bestående av ekonomiska, tekniska och sociala resurser som används och utvecklas över tiden på ett effektivt sätt.

Insikten måste finnas att dessa är tätt sammankopplade och komplexa att balansera – lite som att hantera en Rubiks kub där många lyckas med en sidofärg men på bekostnad av de andra sidorna.

Så främjas resiliens: Läs mer på nästa sida

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.