Mer än en ”åtgärd”

Människan är ingen maskin, men kan uppfattas som en sådan inom vårdapparaten. För att komma bort från en teknologisk syn på människan har Karin Dahlberg och Kerstin Segerstedt utvecklat sin egen teori i boken Hälsa och vårdande - i teori och praxis.

Författarna har över 25 års erfarenhet av vård, vårdutbildning och vårdforskning. Tillsammans reder de ut de vetenskapliga begreppen inom hälsa och sjukvård och presenterar en ny teori inom vårdvetenskapen där välbefinnande och förmåga att fullfölja livsprojekt står i centrum. Budskapet är klart: ”Vårdande kan aldrig reduceras till en specifik teknik eller åtgärd, utan är en hälsofrämjande handling som skapas i mötet mellan en professionell vårdare och patienten.”

Boken utkommer på Natur och Kultur och vänder sig till alla som jobbar inom vården eller utbildar sig till ett vårdrelaterat yrke.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.