Mer att vinna på att coacha i grupp

De flesta verksamheter presterar i grupp. Men när det gäller coachning ser man oftast enbart till individen. Det vill författaren Carina Lätt nu råda bot på med handboken Att coacha grupper. Boken handlar om att frigöra grupper och gruppmedlemmars egen potential genom gruppcoachning och genom att fokusera på mål och lösningar för utveckling av grupper. Det handlar om att sätta igång en lär- och utvecklingsprocess som bygger på tron att gruppen själv har de resurser som bäst lämpar sig för att utveckla gruppen.

– Det finns mycket att vinna på att se bortom enskilda individer och rikta uppmärksamheten mot gruppen i sin helhet. Att coacha i grupp ger synergieffekter och innebär att resurser utnyttjas bättre, säger Carina Lätt.

Boken ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.