Kraftigt ökade handläggningstider – nu granskas migrationsdomstolarna

Offentlig verksamhet 90 procent av alla ärenden i landets migrationsdomstolar ska vara avgjorda inom fyra - fem månader. Men i själva verket förekommer det att asylsökande får vänta upp till ett par år innan ärendet är avgjort. Riksrevisionen har nu inlett en granskning av om domstolarna brister i effektivitet.

Kraftigt ökade handläggningstider – nu granskas migrationsdomstolarna
Foto: Stock Adobe.

Det finns fyra migrationsdomstolar – Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholm – som har till uppgift att handlägga överklaganden av beslut från Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen.

Enligt regleringsbrevet ska migrationsdomstolarna avgöra 90 procent av asylmålen inom fyra månader och 90 procent av övriga migrationsmål inom fem månader.

Men sedan 2016 har handläggningstiderna ökat kraftigt och uppgick 2019 till i genomsnitt 21 månader.

Geografiska skillnader

Samtidigt är det stora skillnader mellan de olika migrationsdomstolarna, som är indelade geografiskt. Handläggningstiden för asylmål är tre månader i Stockholm, 12 månader i Malmö och Luleå samt 24 månader i Göteborg (2020).

– Det är allvarligt, särskilt med tanke på att det skiljer sig så kraftigt åt beroende på var i landet du befinner dig. Främst får det naturligtvis negativa konsekvenser för den som överklagat Migrationsverkets avslag och som får vänta länge på dom. Men även samhällskostnaderna blir högre vid långa handläggningstider, säger Daniel Melén, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Granska effektiveten

Riksrevisionen håller nu på att genomföra en granskning för att undersöka migrationsdomstolarnas hantering och om den brister i effektivitet.

– Vi kommer att studera registerdata av handläggningstider, men även göra en aktgranskning där vi studerar tidpunkter för olika händelser i domarna. Dessutom ska vi genomföra intervjuer vid domstolarna och Regeringskansliet, förklarar Daniel Melén.

Flera förklaringar

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport som beräknas vara klar senare i år. Enligt Daniel Melén är det för tidigt att spekulera i orsakerna till de långa handläggningstiderna.

– Men redan nu vet vi att antalet migranter har påverkat handläggningstiderna – först vid Migrationsverket och därefter vid migrationsdomstolarna. Men i granskningen kommer vi att leta efter fler förklaringar, dels på organisationsnivå, dels utifrån de förutsättningar de fått av regeringen, säger han.

Problem på Migrationsverket

Även Migrationsverket brottas med långa handläggningstider. Justitieombudsmannen har därför granskat verkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Utgångspunkten har varit den kraftiga ökning av migrationen som inleddes under andra halvåret 2015, men som nu klingat av. Enligt JO har Migrationsverket haft tid på sig att anpassa sin verksamhet efter de nya förhållandena.

Det går inte längre att ursäkta de långa handläggningstiderna med hänvisning till situationen som uppstod för över fem år sedan, menar JO.

– Om inte kraftfulla åtgärder vidtas befarar jag att de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket blir ett normalläge. Det finns därför anledning att känna oro över situationen, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.