Myndigheternas distansarbete under granskning

Distansarbete Nu ska Riksrevisionen granska hur statliga myndigheters verksamheter påverkas av distansarbete samt hur det ökade fenomenet hanteras.

Myndigheternas distansarbete under granskning
I mitten av 2023 arbetade cirka 60 procent av de statligt anställda hemma åtminstone någon dag i veckan. Foto: Adobe Stock

Inslaget av distansarbete vid statliga myndigheter har ökat jämfört med hur det såg ut före pandemin. Enligt Statistiska centralbyrån arbetade cirka 60 procent av de statligt anställda hemma åtminstone någon dag i veckan i mitten av 2023. I nuläget finns ingen tydlig bild av hur verksamheterna har påverkats av distansarbete, så därför inleder Riksrevisionen en granskning.

– Vi vill bland annat veta om myndigheterna har sett till att verksamheten bedrivs effektivt och om arbetsmiljön är god när de anställda arbetar på distans i större utsträckning än tidigare, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Svårare leda på distans

Flera myndigheter uppskattar att omställningen har många goda sidor, men även att den har lett till ett antal utmaningar som myndigheterna måste hantera för att upprätthålla en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö.

Till exempel upplever en del chefer att det är svårare att leda på distans och att de har fått försämrad insyn i sina medarbetares prestationer och hälsa, enligt Riksrevisionen. Myndigheterna lyfter också att kommunikation, sociala relationer mellan medarbetare och kunskapsöverföring kan påverkas negativt.

Granskningen väntas bli klar till oktober 2024.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste