Nöjdare kunder i telekombranschen

Trots låga betyg för sin klagomålshantering ökar kundnöjdheten i telekombranschen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex.

Nöjdare kunder i telekombranschen

Kundnöjdheten inom telekombranschen har ökat stadigt under de senaste nio åren, från ett betyg på 64 år 2002 till 68,5 år 2010 i Svenskt Kvalitetsindex. Det gör att telekom klämmer sig in på fjärde plats på den lista som toppas av bankerna, med ett index på 71,3, följda av försäkringsbranschen och detaljhandeln.

SKI kan konstatera att den totala kundnöjdheten under 2010 har ökat – både när det gäller kommersiella produkter och tjänster och olika former av samhällstjänster. Men telekombranschen får fortsatt kritik för sin höga andel klagomål och låga konsumentbetyg på sin missnöjeshantering.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.