Ny elstandard nu på remiss

Ledningssystem Bakom standarder om elinstallationer, smarta elnät eller provning av elektriska apparater finns andra grundstandarder. Och nu är en ny utgåva av en av dem ute på remiss: Den internationella standarden för hur man bestämmer krypströmsindex.

Ny elstandard nu på remiss
stock.adobe.com

Standarden för krypströmsindex, IEC 60112, firar snart sextio år. Nu är den femte utgåvan av standarden ute på remiss, skriver SEK Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

Krypströmsindex visar den högsta spänningen som ett material tål innan det börjar brinna eller det uppstår ledande spår längs ytan. Det visar också hur bra ett material fungerar som isolator längs ytan. Metoden kan till exempel användas vid tillverkningskontroll.

Bestämning av krypströmsindex används också vid bestämning av det avstånd som behövs mellan två elektriska ledare på en yta, till exempel på ett mönsterkort eller en kopplingsplint.

Läs och kommentera

Via den här länken kan man läsa och kommentera förslaget direkt på nätet.

Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard, EN, och fastställs sedan som svensk standard av SEK Svensk Elstandard som är den svenska standardiseringsorganisationen för el och elektronik.

I kommittén SEK TK 15/112, deltar svenska företag tillsammans med KTH i arbetet med dessa och andra standarder för elektriska isolermaterial och isolersystem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.