Swedacs utredning: Stora förändringar vid Brexit

Internationellt Det blir stora förändringar för handeln inom EU och för den gemensamma kvalitetsinfrastrukturen när Storbritannien lämnar unionen. Det konstaterar Swedac, som på regeringens uppdrag analyserat hur den svenska handeln påverkas av Brexit.

Kvalitetsinfrastrukturen i EU är i grunden ett nätverk av bland annat tekniska regler, standarder, avtal och gemensamma resurser. Tanken är att bidra till tillit till produkter och tjänster, ge en ökad handel och en utvecklad inre marknad. En produkt som är godkänd i ett land kan cirkulera fritt i hela EU.

Det här ändras sannolikt vad gäller Storbritannien när landet 2019 går ur EU. Då tar man med sig en kopia av infrastrukturen, men det finns en stor risk att den kopian utvecklas annorlunda än originalet, konstaterar Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

I sin rapport synliggör Swedac frågor som behöver lösas för att mildra konsekvenserna för import och export av produkter.

– Vår bedömning är att det kommer att bli stora förändringar vid en hård Brexit för dem som exempelvis importerar varor eftersom Storbritannien blir ett tredje land. Hur exporten kommer att påverkas beror på hur deras framtida lagstiftning kommer att se ut och vilka avtal som förhandlas fram, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

I rapporten finns en lång rad områden som behöver ses över. Några av dem är:

  • Osäkerhet kring vilka tekniska produktregler och standarder som kommer att gälla i Storbritannien.
  • Anmälda organ i Storbritannien förlorar sin status och företag som tillhandahåller produkter på den inre marknaden behöver vända sig till anmälda organ inom EU27.
  • Olika produktkrav innebär ökade kostnader och ökad administration.
  • Distributörer kommer att betraktas som importör vilket innebär högre krav.
  • EU-domstolens jurisdiktion upphör i Storbritannien och det behövs en avtalslösning som säkerställer en enhetlig tillämpning genom uttolkning av reglerna.
  • Osäkerhet om vad som händer med EU-typgodkännanden på fordonsområdet som utfärdats av myndigheter i Storbritannien.

Läs hela rapporten ”Brexit och tekniska regler för varor”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.