Ny verktygslåda hjälper chefer till bättre ledarskap

Arbetsmiljö Prevent har tillsammans med Ledarna, Kommunal och Industriarbetsgivarna tagit fram ett webbverktyg som ska hjälpa chefer till ett bättre ledarskap som sikt skapar hälsosammare arbetsplatser.

Ny verktygslåda hjälper chefer till bättre ledarskap

Parterna har konstaterat att många chefer behöver stöd i sitt ledarskap som bidrar till en arbetsmiljö som främjar den psykiska arbetsmiljön. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp på det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön i form av stress, trivsel, arbetsklimat och arbetsorganisation. Den fysiska arbetsmiljön som till exempel arbetsställningar och arbetsredskap ingår inte i verktygslådan.

Stödet är indelat i olika fokusområden som erbjuder olika verktyg och metoder hur man som chef kan tänka och göra:

  • Chefens förutsättningar
  • Hälsofrämjande som affärsstrategi
  • Tydliga mål och uppgifter
  • Balans och hälsa
  • Återkoppling
  • Delaktighet och arbetsklimat

Läs även: Verktygslåda i kommunikation för chefer.

De metoder och verktyg som finns tillgängliga är allt ifrån en beskrivning av Kotters förändringsmodell till är allt ifrån hur man jobbar med målstyrning, prioriterar, kommunicerar, problemlösning, gör handlingsplaner eller jobbar med PGSA.

Hållbar arbetsmiljö
Satsningen ska hjälpa cheferna med att skapa en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Leif Nordin, avtals- och branschansvarig, Ledarna förklarar ett hälsofrämjande ledarskap med att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation.

– Det handlar om att bygga upp en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och sedda, har rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Ett sådant arbetsklimat leder till färre sjukskrivningar och hög konkurrenskraft, säger Leif Nordin i en kommentar.

Här finns hela verktygslådan.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.