Idrottsklubbar visar vägen till framgång

Förbättringsarbete Kan företag och organisationer hämta inspiration till sitt förbättringsarbete från framgångsrika idrottsklubbar? Forskarna Margareta Oudhuis och Stefan Tengblad har studerat åtta klubbar och funnit flera intressanta nyckelfaktorer.

Idrottsklubbar visar vägen till framgång

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, och Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, har under flera år studerat vad som gör företag livskraftiga över tid.

Nu har de flyttat fokus till idrottsklubbar och presenterar resultatet i den nya boken ”Vinnande ledarskap”. Boken bygger på en omfattande intervjustudie med klubbledare, tränare och spelare i åtta framgångsrika elitidrottsklubbar inom fotboll, ishockey, handboll och basket, både på herr- och damsidan.

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås.
Foto: Suss Wilén.

– Området är outforskat i Sverige och vi ville ta fram kunskap om hur framgångsrika elitidrottsklubbar leds och hur arbetslivet kan inspireras av dessa, säger Margareta Oudhuis.

Gemensamt framgångskoncept

Intervjuerna visade på ett antal faktorer som har betydelse för klubbarnas framgångar och som även kan överföras till andra organisationer. Gemensamt för klubbarna är att de jobbar under stark press – pengar ska dras in, spelare ska bytas ut och komma in i laget och dess spelidé samtidigt som klubben har både fansens och pressens ögon på sig.

Läs även: Hur bra fungerar din organisation?

Trots det hårda trycket når de stora sportsliga framgångar tack vare tajta teamorganisationer. En tajt organisation innebär, enligt författarna, att individen hamnar i en mindre utsatt situation. När teamet kan hjälpas åt blir det mindre risk för att någon får för hög arbetsbörda och ökad stress, som till slut kan resultera i att personen blir utbränd.

Det är också lättare att jobba med kontinuerlig förbättring om kunskapen inte försvinner när en person lämnar organisationen.

Rutiner skapar innovationer

Studien lyfter också fram regelbunden träning och ständigt lärande som viktig nyckelfaktor.

Träningen är grunden i en idrottsklubb, menar Margareta Oudhuis.

– Alla måste träna för att skaffa sig rutin. Inte för att allt ska gå på rutin, men med rutinerna i ryggmärgen är det lättare att också vara kreativ och innovativ.

Gemensamt för de undersökta idrottsklubbarna är den vinnaranda som genomsyrar hela laget. Alla jobbar tillsammans mot ett klart definierat mål.

Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde.

– Det kändes intressant att försöka koppla det här till arbetslivet. Det gäller främst det här med teamorganisering och det starka fokuset på ständiga förbättringar, säger Stefan Tengblad.

Nästa steg i forskningen är att göra en internationellt jämförande studie av elitidrottsklubbar för att undersöka om det går att finna samma mönster utomlands.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.