Nytt nätverk vill se mer action i arbetsmiljöfrågan

Arbetsmiljö Nu räcker det, social arbetsmiljö bör ligga högst upp på agendan i alla organisationer. Om det är de sex experterna eniga som nu startar nätverket Social arbetsmiljö i världsklass – Made in Sweden.

Nytt nätverk vill se mer action i arbetsmiljöfrågan

Idag är det ett år sedan den nya lagen om social arbetsmiljö kom. Det nya nätverket Social arbetsmiljö i världsklass – Made in Sweden vill lyfta ämnet så att det kommer högst upp på agendan i alla organisationer, en hundraprocentvision.

Lena Skogholm är en av initiativtagarna till nätverket. Varför startar ni ett nätverk kring social arbetsmiljö?

– Det är ett år sedan den nya lagen kom, men hur mycket har det egentligen hänt? Det kommer hela tiden rapporter om hur dåligt det är på våra arbetsplatser och vi känner nog alla någon som drabbats av ohälsa på grund av arbetsmiljön. Vi känner att det måste bli ett stopp och att vi måste börja ta dessa frågor på allvar.

Hur kommer ni att jobba, mer konkret?

– Vi som är med i nätverket är alla personer som jobbat med frågan i flera decennier och vi vet att det finns kunskap och att det faktiskt är ett wow-arbete att jobba med arbetsmiljöfrågorna. Vi vet också att om man satsar på de mänskliga resurserna så blir följden även ekonomiska resultat. Därför vill vi dela med oss av både kunskap och inspiration. Det mest konkreta vi gör nu är att vi planerar för Stora arbetsmiljödagen i november, en konferens som kommer att arrangeras i både Stockholm och Malmö där vi vill lyfta möjligheterna med att jobba med social arbetsmiljö.

Varför är social arbetsmiljö en fråga som många tycker är svår att hantera, tror du?

– Social arbetsmiljö handlar om samspelet mellan människor. Vi är ett flockdjur där det är viktigt att passa in och hålla sig väl med gruppen. Därför vill vi inte sticka ut eller lyfta obekväma frågor. Istället för att prata högt om frågorna så pratar vi av oss med varandra och då är risken stor att de pyr och växer under ytan. Därför måste vi börja våga prata om vår sociala arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Varför brinner du för den här frågan?

– Jag har alltid reflekterat över relationer och vad de gör med oss, det var därför jag blev beteendevetare. Dessutom har jag alltid intresserat mig för hjärnan och vad som händer därinne och på senare tid så har ju kunskapen om hjärnan, och hur vi kan dra nytta av den kunskapen i vardagen ökat. Jag har också fått uppleva relationer där kommunikationen börjat fungera igen, tack vare insikten om hur våra hjärnor fungerar. Här finns mycket kunskap som kan hjälpa i arbetslivet.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång med frågorna kring den sociala arbetsmiljön?

– Det viktiga är ATT man gör något. Börja prata om social arbetsmiljö – vad betyder det? Hur vill vi ha det på vår arbetsplats? Göm inte undan frågan, utan lyft fram de dokument och rutiner ni har och tydliggör strategierna. Sätt mål och följ upp. Arbetsmiljön är inte en fråga som kan checkas av en gång per år, det är en färskvara som vi behöver jobba med hela tiden.

Nätverket består av sex expertföreläsare:

Lena Skogholm, beteendevetare och författare till boken Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv

Gunnel Ryner, beteendevetare och författare till boken Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution

Micke Darmell, författare till boken Uppkopplad eller avkopplad?

Björn Natthiko Lindeblad, meditationslärare och tidigare skogsmunk

Jan Gunnarsson, som skriver och föreläser om inkluderande och välkomnande arbetsplatser

Hasse Carlsson, författare till boken Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.