Nytt verktyg gör det enklare för mindre företag att hållbarhetsrapportera

Standarder Nu lanseras NSRS Entry level som gör det ännu enklare för mindre företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Nytt verktyg gör det enklare för mindre företag att hållbarhetsrapportera
Målet med NSRS är att hjälpa små och medelstora företag att börja hållbarhetsrapportera. Foto: Adobe Stock

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) är en nordisk standard som har funnits på marknaden sedan oktober 2021. Den skapades av Nordic Accountant Federation (NAF) för att få fler små och medelstora företag att börja hållbarhetsredovisa. Nu finns standarden även i förenklad variant.

– Företagens hållbarhetsarbete har extremt stor samhällspåverkan och därför sänker vi tröskeln ytterligare så att mindre och medelstora företag får tillgång till ett bra verktyg som kan åskådliggöra hur de arbetar för ökad hållbarhet, säger Lali Fjellström, branschansvarig för redovisning hos Srf konsulterna som är en del av NAF.

Allt högre krav på företag

99 procent av alla europeiska företag klassas som små till medelstora. Enligt NAF står de för mellan 60 och 70 procent av all industriell förorening i Europa. Samtidigt rör sig EU mot ett mer ekonomiskt hållbart system, och banker och andra finansiärer ställer i allt större utsträckning hållbarhetskrav på sina företagskunder. Även om lagkrav på att hållbarhetsrapportera i Sverige endast gäller stora börsnoterade bolag så spiller det över på mindre aktörer som exempelvis lämnar anbud i upphandlingar. Även de måste kunna redovisa sitt eget företags hållbarhetsarbete. I många upphandlingar krävs en redovisning av hela leverantörskedjan och då måste underleverantörer kunna visa att de lever upp till kraven.

– Med NSRS-standarden finns möjlighet att också redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och transparent sätt, säger Lena Lind, förbundsdirektör på Srf konsulterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.