Ok att fråga personalen om vaccination? Det här är vad vi vet

VACCININTYG En stor del av de anställda har fått frågan om vaccination av sin arbetsgivare, samtidigt som många arbetsplatser planerar kräva vaccinationsbevis. Men får man göra så? Det här är vad vi vet.

Ok att fråga personalen om vaccination? Det här är vad vi vet
Vilka vaccinkrav du kan ställa som arbetsgivare är otydligt.

Så många som en av fem anställda har fått en direkt fråga om vaccination av arbetsgivaren, det visar en av två undersökningar gjorda på uppdrag av Manpower Group. Den andra undersökningen visar att mer än en tredjedel av arbetsgivarna (39 procent) planerar att kräva bevis på dubbelvaccinering för vissa eller alla medarbetare.

31 procent nöjer sig däremot med att uppmuntra till vaccinering medan 28 procent inte har någon vaccinationspolicy alls.

Känsliga frågor

Vilka frågor en arbetsgivare ställer är ofta känsligt. Att bli föremål för en prövning hos Diskrimineringsombudsmannen, DO, är inget en arbetsgivare vill råka ut för. Redan nu har det kommit in anmälningar om diskriminering kopplat till Covid-19, berättar Clas Lundstedt, pressansvarig på DO:

– Vi har fått in ganska många anmälningar som rör vaccinationsbevis och krav på vaccinering. Men vi har inte utrett något fall än. För att vi ska kunna göra det krävs att det finns en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna, alltså att det till exempel går att påvisa att det finns ett samband med religion, kön eller ålder. Men, naturligtvis, kommer det in ett ärende där den kopplingen går att se är det möjligt att fullt möjligt att vi väljer att inleda tillsyn.

Missgynnad kan vara ok

Det finns sju diskrimineringsgrunder: kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Att känna sig missgynnad räcker alltså inte för att enligt lagen betraktas som diskriminerad.

Det är också okej att fråga om medarbetarna låtit vaccinera sig, även om det är kutym bland arbetsgivare att avhålla sig från att ställa allt för personliga frågor. Däremot kan en arbetsgivare inte kräva att medarbetaren svarar. Och även om den anställde svarar så kvarstår förstås frågan om hur du vet att svaret du får stämmer, såvida du inte begär att få se vaccinintyg.

Grundlagsskydd

Arbetsgivarverket är tydligt i fråga om eventuella vaccinationskrav: offentligt anställda omfattas av grundlagsskyddet avseende kroppsligt ingrepp. Arbetsgivare inom staten, kommuner och regioner kan alltså inte kräva att personalen vaccinerar sig, inte heller att de visar upp vaccinationsintyg. Däremot kan de besluta om omplacering av personal som inte är vaccinerad.

När det gäller privat anställda är det däremot inte lika självklart. Almega hävdar att det är ok att begära att få se vaccinintyg om det krävs för verksamheten. Däremot får man inte föra register över vilka som vaccinerat sig eller inte eftersom det är en känslig uppgift som enligt GDPR inte får sparas.

Det återstår att se om det blir prövningar som verkligen testar vad som är okej och inte.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.