Ökad delaktighet med omsorgsdagbok

Stockholms stad ska erbjuda äldre en omsorgsdagbok på nätet som deras närstående kan få tillgång till.

Via omsorgsdagboken ska den äldre och närstående exempelvis kunna se journalanteckningar, händelser av vikt, avvikelser och rapporterade insatser.

–  Omsorgsdagboken innebär en trygghet och bidrar till delaktighet och självbestämmande. Det blir lättare både för den äldre och den närstående att följa upp beslut som tagits om omsorgen, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson, ordförande i äldrenämnden i Stockholms stad. Under 2009 beräknas omsorgsdagboken vara i drift.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.