Ökat intresse för Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Intresset för att söka Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK, 2004 har ökat väsentligt jämfört med förra året. Totalt har tolv organisationer sökt USK och dess alternativ. Ansökningarna är jämnt fördelade på stora och små organisationer, men däremot dominerar tjänsteproducerande organisationer över varuproducerande och privat sektor över offentlig.

SIQs VD Jerry Karlsson menar att ökningen är ett tecken på att företag och andra organisationer nu åter satsar på en nödvändig kvalitetsutveckling.

Två av organisationerna har sökt det nyinstiftade alternativet SIQ Diplomering för Verksamhetsutveckling. Ansökan och utvärdering bygger i denna kategori på en internetbaserad enkätmetod som är betydligt mindre omfattande än den traditionella USK-modellen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste