Olika ledarstilar behövs för olika chefsnivåer

Human Resources Gruppchefer är bäst på relationer med medarbetarna. Högre chefer är bäst på förändring. Mest strukturerade är mellancheferna. Det visar en ny undersökning som ger en fingervisning om vilka faktorer som är viktiga för att rekrytera och utveckla olika chefer.

Olika ledarstilar behövs för olika chefsnivåer
Shutterstock

Resultaten kommer från testet ”LSI – Ledarstilsinventorium” där chefer fått skatta sitt eget ledarskap. Det är företaget Psytest som genomfört testet och cheferna har fått skatta sig själva på tre breda ledarstilsdimensioner:

  • Bevarande–Förändrande
  • Oberoende–Relationsorienterad och
  • Flexibel–Strukturerad

med flera underkategorier för varje skala. Dessutom har cheferna skattat sin

  • beslutsamhet,
  • sociala säkerhet som ledare och
  • stresshantering

Så här ser resultaten ut för de olika grupperna. 

Stöttande gruppchefer

Resultaten visar att gruppchefer, alltså första linjens chefer, har signifikant högre resultat än mellanchefer och högre chefer på klassiskt medarbetarorienterat ledarskap – att ge medarbetarna uppmärksamhet, omtanke och stöd.

En slutsats är att vid chefsutveckling för gruppchefer så är det de här områdena som är viktigast att utveckla.

Mellanchefer planerar

Till nästa grupp, mellancheferna, räknas bland andra platschefer, produktionschefer och fabrikschefer samt inom offentlig sektor bland andra avdelningschefer och enhetschefer.

Mellancheferna ligger genomgående mellan gruppchefer och högre chefer på de olika skalorna, men har högst resultat av alla chefsgrupper på struktur, planering och relationer till överordnade.

Chefer som ska röra sig från en nivå till nästa behöver generellt förberedas för hur och vad de ska hålla andra ansvariga samt att utveckla och stå upp för sina idéer och åsikter. De behöver också träna på att ta ett bredare, mer strategiskt perspektiv, lära sig analysmodeller och tänka mer förändringsinriktat.

Högre chefer sakinriktade

Den högst rankade gruppen, högre chefer, omfattar vd:ar och andra direktörer respektive bland annat kommunchefer och förvaltningschefer inom offentlig sektor.

De högre cheferna har en ledarstil som präglas av en större professionell distans, ett starkare fokus på sakuppgifter och en mer oberoende och bestämd inställning i olika frågor. Förutom att strategiskt tänkande ökar, har de en mer kravställande och ”tuffare” ledarstil.

Av huvudkategorierna är högre chefer starkast på förändringsinriktat ledarskap. Det speglar att det i högre chefers ansvarsområden normalt sett ingår att se bredare på verksamheten, ha en längre planeringshorisont och bidra till strategiska diskussioner.

De högre cheferna har högre resultat än andra chefer på tilläggsområdena beslutsamhet, sociala säkerhet som ledare och stresshantering, vilket Psytest menar var väntat, eftersom det är områden som kan antas växa med högre chefsnivå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.