Omöjligt uppdrag för chefer i äldreomsorgen

Arbetsmiljö Chefer inom äldreomsorgen står inför ett omöjligt uppdrag. De saknar de grundläggande förutsättningarna för att nå målen om en god kvalitet i verksamheten.

Första linjens chefer inom äldreomsorgen står inför ett omöjligt uppdrag. Med personalansvar för i snitt 50 medarbetare och ett bristande administrativt stöd saknas de grundläggande förutsättningarna för att nå målen om en god kvalitet i verksamheten.

Det konstaterar de båda forskarna Angelika Thelin, Linnéuniversitetet och Maria Wolmesjö, Linköpings universitet i rapporten Tid att leda.

I rapporten har de båda forskarna på uppdrag av fackförbundet Vision undersökt villkoren för chefer inom äldreomsorgen som arbetar direkt med verksamheten, så kallade första linjens chefer. Här konstateras att äldreomsorgen under längre tid har präglats av besparingar, krav på höjd effektivitet parallellt med ökade krav på kvalitet.

Dessutom har organisationsförändringar inte genomförts med motivet att förbättra äldreomsorgens arbetsmiljö, utan istället utifrån argument om effektivitet och kostnadsreduktion.

För att kunna hantera de komplexa utmaningarna behöver cheferna rätt förutsättningar för att bedriva ett närvarande ledarskap, där tid är en viktig faktor.

”Återkommande är att god kvalitet i äldreomsorgen kräver tid och kontinuitet i relationen mellan omsorgspersonal och äldre personer. Det är svårt att uppnå i en organisation som fokuserar på effektivitet och standardisering och där sjukskrivning och omsättning av personal är hög”, skriver forskarna i rapporten.

Läs hela rapporten Tid att leda här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.