Rapport synar kulturen

Företagskultur Visioner, värderingar och ledarskap är viktiga ingredienser i en god kvalitetskultur. Men förmågan att fånga in kundens behov och förväntningar är det som mest av allt skiljer kvalitetsarbete i världsklass från medelmåttorna.

Att kulturen har betydelse för kvalitetsarbetet kan de allra flesta skriva under på. Men var är en kvalitetskultur? En studie som den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ gjort tillsammans med Forbes Insights går på djupet i en av kvalitetsarbetets stora utmaningar.

”Vi måste först av allt adressera kulturen eftersom kultur alltid vinner över strategi”, Ken Shead, VP of Integrated Quality, Boeing Defense, Space & Security.

/blockquote>

Studien visar att hela sex av tio av de undersökta företagen tycker att de har en god kvalitetskultur och nio av tio tycker att deras kvalitetsarbete ligger på minst medel. Men en djupare analys av siffrorna visar att det finns stora skillnader beroende på var i organisationen man befinner sig.

Kvalitetsproffs mer kritiska

Ju högre upp i organisationen, desto större andel tycker att de har en kvalitetskultur. I organisationens topp är 20 procent tycker att kvalitetsarbetet är i världsklass, medan endast 5 procent av kvalitetsproffsen är av den åsikten. En förklaring kan vara att perspektivet är så olika. Medan ledningen ser utvecklingen i stora drag så är kvalitetsproffsen mer insatt i detaljerna och ser alla utmaningar verksamheten måste hantera.

Det som är intressant i studien är jämförelsen mellan de företag som beskriver sig som världsklass och snittet. Framför allt blir skillnaderna tydliga när det gäller visioner, värderingar och ledarskap och i rapporten konstateras att det är dessa områden man bör börja jobba med om man vill utveckla en kvalitetskultur. Till exempel upplever 82 procent av de som befinner sig i en verksamhet som beskrivs som världsklass att högsta ledningen stöder kvalitetsarbetet fullt ut, medan motsvarande siffra för genomsnittet är 60.

Låga omdömen

Här är det tydligt att det finns mycket att göra. Generellt sett får dessa områden låga omdömen i snitt. Till exempel är det endast 32 procent som tycker att visionerna är lockande, 46 procent tycker att värderingarna appliceras på ett konsekvent sätt och endast 38 procent uppger att chefer på mellanchefsnivå är involverade i kvalitetsprogram.

”Lägg krutet på mellanchefer” Läs mer på nästa sida.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.