Öppna beslutsprocesser kan skapa obehag

Företagskultur Stor öppenhet i beslutsprocesser är inte alltid bra. I vissa sammanhang kan till och med öppenhet ha negativ effekt. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Att stor öppenhet kring beslutsprocesser är bra för att skapa legitimitet och förtroende för besluten är en allmänt vedertagen sanning. Men fungerar det alltid så i verkligheten? Jenny de Fine Licht vid Göteborgs universitet har i sin avhandling undersökt hur detta samband ser ut i praktiken.

Forskningen bygger på experiment där personer ur allmänheten har fått läsa texter med olika grad av information om hur ett politiskt beslut har fattats. Därefter har personerna fått svara på frågor om hur de uppfattat besluten, processen och beslutsfattarna.

– Jag kom fram till att positiva eller negativa uppfattningar om öppenhet är väldigt beroende av vilka sammanhang besluten förekommer i, säger Jenny de Fine Licht.

En av hennes slutsatser är att ökad transparens riskerar att leda till negativa reaktioner framförallt när det gäller frågor som kan väcka obehag. Sjukvården är ett sådant exempel, där ansvariga kan tvingas prioritera mellan olika behandlingar, som till exempel dyra cancermediciner eller mer psykvård. Att få mer information om sådana prioriteringar ökar obehagskänslan eftersom de flesta av oss vill tro att det ska finnas pengar till allt.

– Att transparens riskerar leda till negativa reaktioner innebär inte automatiskt att man bör minska öppenheten, men hanteringen av beslut kan bli bättre om medvetenheten finns.

Men Jenny de Fine Licht anser att det antagligen finns goda skäl för beslutsfattare att ha en generell strategi om öppenhet. Bland annat för att människor helt enkelt har rätt att veta hur deras gemensamma resurser fördelas, även om det är obehagligt.

– Samtidigt tror jag att beslutsfattare behöver vara mer beredda på att transparens också kan påverka människors förtroende negativt, åtminstone på kort sikt. Dessutom bör de fundera över vilken typ av öppenhet som är optimal: mer är inte nödvändigtvis bättre, istället tyder mina resultat på att det viktigaste kan vara att man noga redogör för motiven bakom besluten, säger hon.

Avhandlingen hittar du här: Magic Wand or Pandoras Box? How transparency in decision making affects public perceptions of legitimacy

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.