Stolta medarbetare bygger framgång

Företagskultur Alla chefer behöver en stolthetsstrategi. Det konstaterade professor Bengt Klefsjö när han talade under 0-felskonferensen i Umeå förra veckan.

Allas delaktighet är ett av de klassiska slagorden inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Det handlar i grunden om att ta vara på medarbetarnas idéer, kunskap och engagemang så att de kan vara med och driva verksamheten framåt, att medarbetarna blir medskapare.

Strategi för stolthet

Motsatsen, motarbetarskap, är förödande. I en sådan verksamhet ser medarbetarna ingen poäng med att delge sina idéer eller bidra till att utveckla verksamheten, eftersom ändå ingen lyssnar.

Här har chefen ett viktigt ansvar när det gäller kommunikation, delegering och utveckling.

– Jag brukar ibland fråga ledare som jag möter om de har en stolthetsstrategi, alltså en strategi för hur medarbetarna ska känna stolthet för det arbete de gör och den verksamhet de jobbar i, säger Bengt Klefsjö.

Han förklarar att stoltheten är viktig också för att kunna känna ödmjukhet och vara öppen för utveckling. Är man stolt över det man gör vill man också fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.

– Din viktigaste uppgift som chef är att bidra till att skapa stolthet i organisationen, att skapa mentala tatueringar i organisationen så att alla känner en tillhörighet.

Träna ditt ledarskap

Bengt Klefsjö lyfter också fram ledarskapets betydelse, att som ledare kunna motivera varför och vart verksamheten ska, och att visa sin egen övertygelse. Det handlar både om att vara ett föredöme, walk the talk, och att kunna berätta och förklara, talk the walk. Han uppmanar alla att rannsaka sig själva.

– Tror du att dina medarbetare tänder på dig? Hur vill du att dina medarbetare ska reagera när de tänker på dig? Hur ska du göra för att nå dit? undrar han och uppmanar alla att träna sitt ledarskap.

Hans råd är att göra en enkel analys där du utifrån några frågeställningar jämför hur du själv uppfattar ditt ledarskap med hur dina medarbetare uppfattar det. Välj sedan ut två eller tre punkter som du vill utveckla, ta fram en handlingsplan, utvärdera och följ upp.

Ett hett tips är att jobba med kommunikationen eftersom det ofta är där som chefer brister.

–- Vi måste bli bättre som ledare om vi ska skapa delaktighet och stolthet. Vi måste bli bättre på att kommunicera, informera och återkoppla så att medarbetare vet vart vi ska, känner sig sedda och behövda konstaterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.