Örebro universitet får EU-utmärkelse

Forskning Örebro universitet är ett av de första svenska lärosätena som fått utmärkelsen HR Excellence in Research av EU-kommissionen. Utmärkelsen är en bekräftelse på att universitetet är en bra arbetsgivare och arbetar för rättvisa och transparens i sin rekrytering av forskare och universitetslärare.

Örebro universitet får EU-utmärkelse

Örebro universitet är det tredje lärosätet i Sverige som kvalificerat sig för HR Excellence in Research. För att tilldelas utmärkelsen krävs att universitet visar hur EU-kommissionens stadgar för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare – ”The European Charter & Code for Researchers” – uppfylls och utvecklas.

Syftet med stadgan och riktlinjerna är att de ska bidra till att EU blir världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom en attraktiv och kvalitetssäkrad forskningsverksamhet.

– Rekrytering av personal är en av universitetets viktigaste frågor. Sverige är ett litet land och nästan alla talanger finns utanför våra gränser. Därför måste vi kunna erbjuda potentiella internationella medarbetare en rekryteringsprocess i världsklass, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet, i en kommentar.

Läs även: 8 av 10 har högt förtroende för forskning och forskare.

För att uppfylla EU-kommissionens krav ställs bland annat krav på stöd till forskare i deras karriär. I en handlingsplan förbinder sig universitetet att ta fram förslag på karriärutvecklingsprogram för olika lärarkategorier.

– Utmärkelsen är en bekräftelse på att Örebro universitet är en bra arbetsgivare. Den visar att universitetet arbetar för rättvisa och transparens vid rekryteringar och bedömningar av ansökningar, både vid anställningar och karriärutveckling för forskare, säger Maria Wennerstrand, HR-strateg.

Utmärkelsen HR Excellence in Research är en viktig signal till sökande från andra länder, understryker hon:

– I Sverige finns lagar och bra villkor för anställda. Men det är inte alls säkert att det är känt i andra länder, säger hon.

Örebro universitet har 15 100 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver forskning inom psykologi, robotik, miljö och medicin.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.