Jönköping University har fått EUs kvalitetsstämpel

Human Resources Jönköping University har som andra lärosäte i landet fått kvalitetsstämpeln ”HR Excellence in Research” av EU-kommissionen. Certifieringen är ett bevis för att lärosätet håller god standard som arbetsgivare för både nationella och internationella forskare och lärare.

Jönköping University har fått EUs kvalitetsstämpel

Jönköping University har fått certifieringen med betyget ”med beröm godkänt” och är det andra lärosätet i landet efter Luleå Tekniska universitet som certifierats.

Certifieringen visar att universitetet följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare – ”The European Charter & Code for Researchers”. Stadgan och riktlinjerna fastställdes 2005 i syfte att bidra till att EU blir världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom en attraktiv och kvalitetssäkrad forskningsverksamhet.

För att beviljas certifiering har universitetet fått visa att man har förutsättningar och rätt ambitioner när det gäller att erbjuda forskare och lärare excellenta arbetsförhållanden samt att man uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser. Stadgan innehåller bland annat frågor kring forskningsetik, policies för forskning, stöd vid publicering av forskningsresultat samt frågor som är relaterade till forskningsutbildning.

Ingrid Estrada-Magnusson, hr-direktör.

– Certifieringen är ett mycket fint erkännande för det arbete vi har gjort och planerar att göra för våra forskare och lärare. Men framförallt att vi har höga ambitioner, säger Ingrid Estrada-Magnusson, hr-direktör vid Jönköping University i en kommentar.

Läs även: Småländsk samverkan mellan företag och forskning.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med utbildning och forskning inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School samt Tekniska Högskolan. Universitetet har totalt cirka 11 500 studenter och 850 anställda.

– Certifieringen har stor praktisk betydelse och underlättar inte bara vårt arbete med att rekrytera forskare och lärare, utan även möjligheterna att erhålla EU-finansiering, förklarar Ingrid Estrada-Magnusson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.