Bygg en stark kvalitetskultur: strategier för systematiskt kvalitetsarbete i hela organisationen

Sponsrat av Stratsys En stark kvalitetskultur är en nyckelfaktor för att uppnå hållbara och långsiktiga framgångar inom det systematiska kvalitetsarbetet. Här går Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys, igenom vad som krävs för att främja ett systematiskt kvalitetsarbete i hela organisationen.

Bygg en stark kvalitetskultur: strategier för systematiskt kvalitetsarbete i hela organisationen

Skapa gemensamma värderingar och mål

När man etablerar gemensamma värderingar och mål skapas en tydlig riktning för hela organisationen. 

– Genom att involvera medarbetare i etableringen av kvalitetsmål skapas en kultur av delaktighet och samarbete, där alla arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma framgångar, menar Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys.

Kommunicera tydliga förväntningar och roller

För att bygga en kvalitetskultur är det viktigt att kommunicera förväntningar till medarbetare. Det kan innebära att tydliggöra kvalitetsstandarder, processer, ansvar och roller.

– När man kommunicerar förväntningar och roller inom organisationen skapas en tydlig struktur för hur arbetet inom kvalitetsområdet ska utföras, förklarar Lisa vidare. Det ger medarbetarna en klar förståelse för vilka ansvarsområden de har och hur de kan bidra till att öka kvaliteten.

Lisa Sohlberg, Kvalitetsexpert på Stratsys

Uppmuntra till samarbete och kontinuerligt lärande

En kvalitetskultur frodas genom samarbete och kontinuerligt lärande. Genom att främja samarbete och interaktion mellan olika avdelningar kan man dra nytta av olika perspektiv för att förbättra kvaliteten. 

– Det handlar också om att uppmuntra till en kultur av kontinuerligt lärande, menar Lisa. Genom att främja transparens, gemensamma arbetssätt och förtydligande av ansvarsområden kan medarbetare ständigt förbättra sina färdigheter och bidra till ökad kvalitet i organisationen.

5 fördelar med att skapa en stark kvalitetskultur:

  • Ökad kundnöjdhet: Skapar högre kvalitetsstandarder och fokus på att uppfylla kundens förväntningar.
  • Förbättrad effektivitet: Främjar effektiva arbetsprocesser, vilket minskar slöseri och ökar produktiviteten.
  • Minskat antal fel och avvikelser: Lättare att identifiera och korrigera problem tidigt.
  • Ökat engagemang: Medarbetare som arbetar i en stark kvalitetskultur känner sig mer engagerade och involverade i arbetet.
  • Ökad konkurrenskraft: Kunder och affärspartners tenderar att föredra organisationer som är kända för att leverera hög kvalitet.

Vill du veta mer om vad som krävs för att öka kvaliteten i en organisation? Läs om hur Stratsys verktyg för systematiskt kvalitetsarbete hjälper verksamheter att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.