Personalens attityd påverkar lönsamheten

I boken Lönsamt ledarskap förklarar författaren Lars Hessner sambandet mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet. Författaren menar att det är viktigare att chefen respekterar sina medarbetare än att hon lyckas förankra mål och visioner. Boken ges ut av TUK förlag och beskriver även vilken prioriteringsordning som chefen borde ha för att uppnå resultat. Den fungerar som en uppslagsbok för den som vill arbeta med medarbetarundersökningar som styrinstrument.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.