Policy ska öka användandet av sociala medier

Sociala medier ger bättre service till användarna. Det anser Borkyrka kommun som nu skapat en policy med syfte att få sina medarbetare aktiva på nätet.

Kommunens engagemang i sociala medier handlar ytterst om att förbättra servicen till medborgarna och Botkyrka kommun ser positivt på att medarbetarna är aktiva inom sociala medier. Syftet med policyn är att ge råd och stöd till medarbetare i Botkyrka kommun och samtidigt tydliggöra vilket ansvar det innebär att vara aktiv i sociala medier i tjänsten.

Får bra tips

Medarbetare som har koll på vad som sägs om Botkyrka kommun i sociala medier kan bidra med värdefull information och bra tips tillbaka in i organisationen som i sin tur kan leda till en förbättrad service för medborgarna.

– Sociala medier handlar om att lyssna och engagera sig, och vara närvarande där medborgarna är. Genom att bygga relationer via sociala medier har vi möjlighet att få kontakt med fler medborgare och förstå deras behov bättre, säger Marica Nordwall, kommunens kommunikationschef.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.