Positiva trender i regionernas miljöarbete

Hållbarhet Mindre klimatpåverkan från medicinska gaser, minskad energianvändning och mer ekologiska livsmedel. Regionernas miljöarbete har tagit tydliga kliv framåt.

Positiva trender i regionernas miljöarbete
Foto: Adobe Stock

För tionde året i rad har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en rapport som presenterar miljöarbetet i regionerna. Resultatet visar flera positiva trender sedan 2009:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
  • Energianvändningen per lokalyta har minskat med 17 procent.
  • Medicinska gasers klimatpåverkan har minskat 75 procent.
  • Ekologiska livsmedel har ökat från 13 till 43 procent.
  • Antibiotikaförskrivning har minskat 36 procent.
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 93 procent.

De flesta regioner visar en kraftigt minskad samlad klimatpåverkan över tid, sammantaget med 250 000 ton koldioxidekvivalenter.

Gaser med stor klimatpåverkan

Lustgas står för 92 procent av klimatpåverkan från medicinska gaser i regionerna, övriga utsläpp gäller anestesigaserna sevofluran, isofluran och desfluran. Gaserna har betydligt större klimatpåverkan per viktenhet än koldioxid. Här har det dock skett ett stort arbete inom regionerna. Tack vare installation av lustgasdestruktion och andra insatser har klimatpåverkan från medicinska gaser har minskat med tre fjärdedelar sedan 2009, varav 17 procent sedan 2021.

De stora effekterna på regionernas verksamhet kring covid-19-pandemin och ökade priser på livsmedel, el och drivmedel märks även inom miljöarbetet. Även minskade avfallsmängder är delvis en effekt av att pandemin släppt sitt grepp.

Rapport som stimulerar lärande

Regionernas klimatberäkningar är viktiga verktyg för att minska verksamhetens klimatpåverkan. En gemensam modell har tagits fram för klimatberäkning, som de flesta regioner börjat använda.

Rapporten Miljöarbetet i regionerna syftar till att stimulera lärande och verksamhetsutveckling. Jämförelsen publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste